Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání

Strana 1 z 96
<<
<
>
>>

1902 výsledků hledání

Aktuální analýzy

Datum NadpisZdroj
27.01.2023enWeek AheadErste Group Research
27.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaCeska Sporitelna Research
27.01.2023csRanní restartCeska Sporitelna Research
26.01.2023enHypo Tirol Bank AGErste Group Research
26.01.2023csCZ Ranní restartCeska Sporitelna Research
26.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaCeska Sporitelna Research
25.01.2023enCredit Markets WeeklyErste Group Research
25.01.2023enCorporate Hybrids: Focus "Extension Risk"Erste Group Research
25.01.2023csRanní restart: talent vs. štěstíCeska Sporitelna Research
25.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaCeska Sporitelna Research
24.01.2023enMNB maintains its hawkishnessErste Group Research
24.01.2023enHypo Vorarlberg Bank AGErste Group Research
24.01.2023enNo change of rates in JanuaryErste Group Research
24.01.2023enRaiffeisen Landesbank VorarlbergErste Group Research
24.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaCeska Sporitelna Research
24.01.2023csCZ Ranní restartCeska Sporitelna Research
23.01.2023csStudie: Výroba papírových obalůCeska Sporitelna Research
23.01.2023enWill Hungarian central bank hint the normalization of rates?Erste Group Research
23.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaCeska Sporitelna Research
23.01.2023csRanní restart: geopolitika vs. businessCeska Sporitelna ResearchOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.