Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání

Strana 1 z 80
<<
<
>
>>

1598 výsledků hledání

Aktuální analýzy

Datum NadpisZdroj
18.06.2024enSmaller room for further easing in 2H 2024Erste Group Research
18.06.2024enCautious move from MNB but what is next?Erste Group Research
18.06.2024enTime to spend or to save? Households‘ situation after inflation shockErste Group Research
18.06.2024csMěsíční strategie - akcie Ceska Sporitelna Research
18.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaCeska Sporitelna Research
18.06.2024csRanní restart: greendeal, nejhorší učitelé a AICeska Sporitelna Research
17.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaCeska Sporitelna Research
17.06.2024csRanní restart: Finfluenceři, euro a regulaceCeska Sporitelna Research
17.06.2024enThe last cut in Hungary for the time beingErste Group Research
14.06.2024enSlovakia | Strong economic start to 2024Erste Group Research
14.06.2024enWeek AheadErste Group Research
14.06.2024enAustria | Weak economic growth in 1Q2024, inflation declinesErste Group Research
14.06.2024enAs Expected, Inflation Rose SlightlyErste Group Research
14.06.2024enGlobal Equity RatingsErste Group Research
14.06.2024enCroatia | Spotlight on politicsErste Group Research
14.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaCeska Sporitelna Research
14.06.2024csRanní restartCeska Sporitelna Research
13.06.2024enSerbia | Growth prospects look strongErste Group Research
13.06.2024enNBS delivers rate cutErste Group Research
13.06.2024enHungary | Gradual recovery to continue amid persistent uncertaintiesErste Group ResearchOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.