Zajímá mne:

Produkty

ROMANIA BET-FI


ISIN:
ROXBSEI00021
WKN:
-
20.03.2023 16:50:13
Cena
50.103,28 RON
Změna 0,21% (107,18)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Nástroje v indexu 6
Typ indexu -
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena50.042,86 RON
Max50.240,81 RON
Min49.590,32 RON
Závěrečná cena (předchozí den)49.996,10 RON
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
OLTENIA SI... 1,735 +1,46
MUNTENIA S... 1,16 +1,31

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
TRANSILVAN... 0,285 -0,70
BANAT CRIS... 2,47 -0,40

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

20.03.2023 16:50:13
Cena
50.103,28 RON
Změna 0,21% (107,18)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 6

Tržní data

Otevírací cena50.042,86 RON
Max50.240,81 RON
Min49.590,32 RON
Závěrečná cena (předchozí den)49.996,10 RON
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+2,51%-0,26%+30,09%
Výkonn. (abs.)+1.224,60-132,71+11.588,01
Beta---
Volatilita12,5012,8714,47
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)50.536,17 RON (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)50.479,47 RON (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)49.950,71 RON (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)49.864,14 RON (0)
YTD Max| datum51.264,56 RON (14.03.2023)
YTD Min | datum49.363,82 RON (20.01.2023)
52týdenní max. | datum52.332,85 RON (28.06.2022)
52týdenní min. | datum46.439,51 RON (11.10.2022)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
TRANSILVANIA INVESTMENTS ...
ROSIFCACNOR8
0,285 -0,70%
-0,00
 
20.03.23
16:16:07
423.956
121.268,43
SC FONDUL PROPRIETATEA RO...
ROFPTAACNOR5
2,09 0,00%
0,00
 
 
20.03.23
16:50:13
4.348.620
9.091.233,65
OLTENIA SIF RON0.1
ROSIFEACNOR4
1,735 1,46%
0,03
 
20.03.23
16:50:11
46.103
78.879,50
MUNTENIA SIF RON0.1
ROSIFDACNOR6
1,16 1,31%
0,02
 
20.03.23
16:26:38
8.642
9.686,02
EVERGENT INVESTMENTS S.A ...
ROSIFBACNOR0
1,27 0,00%
0,00
 
 
20.03.23
13:56:20
82.511
105.540,97
BANAT CRISANA SIF RON0.1
ROSIFAACNOR2
2,47 -0,40%
-0,01
 
20.03.23
14:31:22
9.085
22.110,97Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.