Zajímá mne:

Produkty

ROMANIA BET-FI


ISIN:
ROXBSEI00021
WKN:
-
04.10.2023 16:50:29
Cena
52.151,49 RON
Změna -0,72% (-378,04)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Nástroje v indexu 6
Typ indexu -
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena52.540,81 RON
Max52.702,79 RON
Min52.156,33 RON
Závěrečná cena (předchozí den)52.529,53 RON
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
MUNTENIA S... 1,515 +4,48
EVERGENT I... 1,195 +2,14
LION CAPIT... 2,43 +1,67
INFINITY C... 1,72 +0,58

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
INFINITY C... 1,72 -1,71
MUNTENIA S... 1,515 -1,62
FONDUL PRO... 0,395 -1,00

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

04.10.2023 16:50:29
Cena
52.151,49 RON
Změna -0,72% (-378,04)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 6

Tržní data

Otevírací cena52.540,81 RON
Max52.702,79 RON
Min52.156,33 RON
Závěrečná cena (předchozí den)52.529,53 RON
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+3,35%+9,51%+24,00%
Výkonn. (abs.)+1.688,36+4.529,63+10.092,74
Beta---
Volatilita11,4011,3513,12
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)53.086,54 RON (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)51.733,73 RON (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)50.144,83 RON (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)49.956,57 RON (0)
YTD Max| datum56.122,92 RON (20.09.2023)
YTD Min | datum48.177,75 RON (26.06.2023)
52týdenní max. | datum56.122,92 RON (20.09.2023)
52týdenní min. | datum46.439,51 RON (11.10.2022)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
EVERGENT INVESTMENTS S.A ...
ROSIFBACNOR0
1,195 0,00%
0,00
 
 
04.10.23
16:51:05
159.599
191.257,06
FONDUL PROPRIETATEA RON0....
ROFPTAACNOR5
0,395 -1,00%
-0,00
 
04.10.23
16:55:23
10.888.377
4.323.894,87
INFINITY CAPITAL INVESTME...
ROSIFEACNOR4
1,72 -1,71%
-0,03
 
04.10.23
15:59:42
20.533
35.358,38
LION CAPITAL S.A RON0.1
ROSIFAACNOR2
2,43 0,83%
0,02
 
04.10.23
15:59:14
768
1.864,40
MUNTENIA SIF RON0.1
ROSIFDACNOR6
1,515 -1,62%
-0,03
 
04.10.23
15:42:17
2.951
4.493,48
TRANSILVANIA INVESTMENTS ...
ROSIFCACNOR8
0,278 0,36%
0,00
 
04.10.23
16:02:54
247.431
68.876,05Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.