Zajímá mne:

Produkty

BRENT CRUDE OIL FUTURE (BRN) - IPE/C126.02.2024 01:54:06
Cena
81,36 USD
Změna -0,32% (-0,26)

Základní údaje

SymbolBRNC1
BurzaICE Futures Europe
MěnaUSD
Typ cenného papíruFuture
Podkladové aktivum-
Splatnost04-2024
Velikost obchodu1.000

Tržní data

Nákup (částka)81,35 USD (3)
Prodej (částka)81,37 USD (4)
Otevírací cena81,59 USD
Max81,77 USD
Min81,33 USD
Závěrečná cena (předchozí den)81,62 USD
Podkladové aktivum-
Cena podkladového aktiva (datum)- (-)
Cena vypořádání (datum)81,62 (23.02.24)
Otevřené pozice (futures)219.962

Výkonnost a riziko

1t6m1r3r
Výkonn. (%)-2,22%-1,91%-0,72%+24,86%
Výkonn. (abs.)-1,85-1,59-0,59+16,25
Beta----
Volatilita26,4931,0830,9537,54

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)82,84 USD (248.231)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)80,91 USD (275.610)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)81,44 USD (263.271)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)81,49 USD (257.539)
YTD Max| datum84,80 USD (29.01.2024)
YTD Min | datum74,79 USD (03.01.2024)
52týdenní max. | datum97,69 USD (28.09.2023)
52týdenní min. | datum70,12 USD (20.03.2023)Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.