Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL 3


ISIN:
XS2719874476

Date: 2024/05/24 10:16:00
Bid Ask
96.34 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueNL
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2027/04/05
Coupon payment periodat maturity
Value date2024/04/03
Maturity2027/04/05
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2027/03/30

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Co PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 nabízí
 • Možnost získat zajímavý výnos až ve výši 22,5 % za 3 roky. 
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 může být automaticky předčasně splacen po prvním nebo druhém roce svého trvání, pokud se všechny podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty(viz Pozn.2) podkladových akcií – Andritz, Daikin Industries, Siemens, pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 k datu jeho splatnosti. 
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech). 
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/
  gm/Public/LegalDocs.aspx,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!

The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
 •  
  This investment product is not intended for investors (negative product target market), who:
  • do not have sufficient knowledge regarding structured investment instruments and shares
  • are unable to bear the loss of invested funds indicated in the Key Information Document (KID) in the event of an unfavorable development of the investment
   
  The client's compatibility with the product's target market will be evaluated during the purchase process.
  ----------------------------------------------------------
  • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 k datu splatnosti je závislá na vývoji tržních kurzů podkladových akcií – Andritz, Daikin Industries, Siemens.
  • Držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  Více informací naleznete v letáku.

  Description

  PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7,5 %(viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 22,5 %.

  Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností z oblasti průmyslu – Andritz, Daikin Industries a Siemens. PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 navíc může být předčasně splacen při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.

  Průmysl je jedním z nejvýznamnějších sektorů hospodářství. Výsledné produkty průmyslové výroby využívají lidé na celém světě v zaměstnání, v domácnosti i ve volném čase. Jednotlivé oblasti průmyslu aplikují v praxi vědecké objevy a technické vynálezy, které přispívají k automatizaci procesů. Díky nejmodernějším technologiím a zařízením, která usnadňují manuální práci, dochází ke zvyšování produktivity práce i její kvality. Enormní poptávka po snížení nákladů, optimalizaci procesů a integraci inteligentních systémů do výrobních procesů může přinést zajímavé příležitosti a pozitivní vývoj pro společnosti působící právě na poli průmyslu. Ze situace by mohly profitovat také tři tituly – Andritz, Daikin Industries, Siemens, na jejichž vývoj je navázán výnos PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3. 

  • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
  • Ručitel: BNP Paribas (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
  • Podkladové akcie: Andritz, Daikin Industries, Siemens
  • Upisovací období: 4. 3. 2024 (9.00) – 27. 3. 2024 (23.59) 

  Payment notes

  Jak PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 funguje?

  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 závisí na vývoji tržního kurzu podkladových akcií společností – Andritz, Daikin Industries a Siemens.
  • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7,5 %(viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 a celkový výnos 22,5 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 7,5 %(viz Pozn.)).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor realizuje ztrátu, která představuje více než 45 % jeho původní investice a žádný výnos nebude vyplacen.

  Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku

  Settlement

  • Maturity shall be 5. 4. 2027
  • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
  • It takes two working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
   

  Secondary market

  • Minimum purchased amount: 1 piece 
  • Price for the provision of early redemption: according to the current Price List (status as at the Premium Bond issue date: 2% of the transaction volume)
  • Price at subscription: 100%, without a fee 
  • Liquidity: daily according to current market prices, indications in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
  ----------------------------------------- 
   
  Pozn.: PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
  Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 27. 3. 2024.
  Pozn.3: Riziková váha je na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
  Pozn.4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3. 

  Underlying

  ANDRITZ AG
  AT0000730007
  Historie této rakouské společnosti sahá až do roku 1852, kdy maďarský podnikatel Josef Körösi v Andritzu, předměstí města Graz, založil malou slévárnu železa. V současnosti je tato společnost lídrem a zaměřuje se na dodávku technologií a služeb pro průmyslové provozy po celém světě. Je předním dodavatelem zařízení a služeb pro vodní elektrárny, celulózový a papírenský průmysl, kovoobráběcí a ocelářský průmysl. Specializuje se také na separaci pevných látek a kapalin v komunálních a průmyslových segmentech.
  Dále je aktivní v oblasti výroby elektřiny (např. parní kotelny, elektrárny na biomasu, rekuperační kotle a zplynovací zařízení) a environmentální techniky (zařízení na čištění spalin). Nabízí také zařízení pro výrobu např. netkaných textilií, buničiny a panelové desky. Jejich koncept technologie a služby cílí na zvýšení efektivity výroby, snížení celkových provozních nákladů, inovativní strategie dekarbonizace a autonomní provoz závodů. Andritz zaměstnává přibližně 30 tisíc lidí ve více než 80 zemích světa. Celkové příjmy společnosti v roce 2022 dosáhly 7,5 miliard EUR.
  SIEMENS AG
  DE0007236101
  Je německý průmyslový gigant, jehož kořeny sahají do roku 1847. Zaměřuje se především na oblast elektroniky, automatizace a digitalizace. Své působení propisuje do segmentu dopravy, stavebnictví, výroby energií, navrhování kontrolních mechanismů nebo diagnostických přístrojů využívaných ve zdravotnictví. V každodenním životě se lidé s jejich výrobky setkávají díky domácím spotřebičům nebo kancelářským přístrojům. Strategie společnosti v posledních letech cílí také na fúze a akvizice, jejichž smyslem je posílit dominantní oblast výroby. Na našem území působí již více než 130 let a jedním z jeho prvních počinů bylo dodání plynové pece do skláren v Harrachově. V současnosti tento konglomerát sídlící v Mnichově patří k těm největším na světě. Počet jeho zaměstnanců je přibližně 311 tisíc a své zastoupení má téměř v každém státě. Celkové příjmy společnosti za fiskální rok 2022 činily 72 miliard EUR.
  DAIKIN INDUSTRIES LTD.
  JP3481800005
  Příběh této japonské společnosti se začal psát v roce 1924, když ji založil inženýr Akira Yamada pod názvem Osaka Kinzoku Kogyosho Ltd. Původně se společnost zabývala výrobou leteckých dílů, ale v roce 1951 se přeorientovala na klimatizační a chladící technologie. V roce 2012 uvedla na trh inovativní klimatizace, tepelná čerpadla a chladící jednotky s tzv. „scroll kompresory“ používající chladivo R-32, které je oproti běžně používanému chladivu R-410-A šetrnější k životnímu prostředí. Díky využití ekologičtějšího chladiva v přibližně 140 milionech klimatizačních jednotek došlo ke snížení emisí CO2 zhruba o několik milionů tun. Aktivní přístup k inovacím a výzkumu, průkopnický vývoj výrobků a mnohaleté zkušenosti v oboru zařadily Daikin mezi světové lídry v oblasti vzduchotechniky. Skupina Daikin v současnosti zaměstnává po celém světě přes 96 tisíc lidí. Celkové příjmy společnosti za fiskální rok 2022 dosáhly 28,2 miliard EUR.

  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer