Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2


ISIN:
XS2705283096

Date: 2024/02/22 00:00:00
Bid Ask
- 100.00
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueNE
Current coupon-
Coupon stylefix
Coupon payment date2025/03/05
Coupon payment periodannually
Value date2024/03/04
Maturity2027/03/05
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest0.00
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance5 (scale 1-7)
Last trading day2027/02/26

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Co PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 nabízí
 • Možnost získat zajímavý celkový výnos ve výši 21 % za 3 roky.
 • Pevný výnos ve výši 7 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladového indexu
  k 5. 3. do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti.  
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši
  49 % počáteční hodnoty (viz Pozn.) akciového indexu EURO STOXX Banks.
 • PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se akciový index EURO STOXX Banks nachází k datu pozorování na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení. K datu předčasné splatnosti je vyplacen poslední roční výnos. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech).
 • PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/
  gm/Public/LegalDocs.aspx, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
This product is not intended for investors who do not have knowledge of structured investment instruments and shares and are not willing to accept the possible loss of invested funds mentioned in the Key Information Document (KID).
-----------------------------------------
 • PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud v průběhu pozorování klesne závěrečná hodnota akciového indexu EURO STOXX Banks pod bariéru 49 % své počáteční hodnoty, a zároveň k finálnímu datu pozorování nebude tato hodnota podkladového indexu rovna nebo vyšší než 90 % své počáteční hodnoty, tak držitel PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 utrpí ztrátu, jejíž výše bude záviset na finální hodnotě pokladového indexu.
 • Mějte na paměti riziko inflace. 
  Více informací naleznete v letáku
 • Description

  PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní pevný výnos ve výši 7 % (viz Pozn.) ročně.
   
  Výplata jmenovité hodnoty PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX Banks, který zahrnuje významné evropské banky. Pevný roční výnos 7 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladového indexu. PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 

  Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
  Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)                                    
  Podkladový index: EURO STOXX Banks (SX7E)
  Pevný výnos: 7 % p. a.
  Upisovací období: 5. 2. 2024 (9.00)–26. 2. 2024 (16.00) 

  Více informací naleznete v letáku

  Payment notes

  Jak PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 funguje funguje?
  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX Banks.
  • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX Banks se stanoví dne 26. 2. 2024.
  • Pozorování vývoje indexu EURO STOXX Banks probíhá od 27. 2. 2024 do 26. 2. 2027 (denní závěrečná cena).
  • Výnos ve výši 7 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 je vyplácen ročně a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového aktiva – akciového indexu EURO STOXX Banks.
  • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2)  indexu EURO STOXX Banks, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
  • V období trvání PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude k příslušnému datu pozorování hodnota podkladového indexu na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 7 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 pokračuje k dalšímu datu možného předčasného splacení.
  • Je-li PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a poslední roční výnos ve výši 7 % jmenovité hodnoty. 
  Více informací a příklady naleznete v letáku

  Settlement

  • Maturity shall be 05.03.2027
  • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
  • It takes two working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
   

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn: PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 vyplácí pevný výnos ve výši 7 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladového aktiva.

  Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového aktiva dne 26. 2. 2024.

  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2.

  Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP 7% EURO STOXX Banks Deep Barrier 2 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.

  Find a branch...

  Buy securities directly in a branch of Česká spořitelna.

  >

  Trade via George…

  Enjoy the opportunity to trade selected securities online via George, the new banking.

  >  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer