Look for:

Our offer for

SG Zerobond / 2026


ISIN:
XS2558232059

Date: 2023/03/27 00:00:00
Bid Ask
84.30 -
Difference 0.01% (0.01)

General attributes

Type of bondSenior bonds
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon-
Coupon stylezerobond
Coupon payment date-
Coupon payment period-
Value date2023/03/08
Maturity2026/06/08
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance1 (scale 1-7)
Last trading day2026/06/01

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Proč si diskontovaný dluhopis SG Zerobond / 2026 koupit?
 • Investiční produkt emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb. 
 • Předem známý pevný výnos konzervativního diskontovaného dluhopisu.
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti diskontovaného dluhopisu.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Diskontovaný dluhopis SG Zerobond / 2026 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za aktuální tržní cenu. Aktuální cena se však může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • Diskontovaný dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.socgen.com/
  program_search/
  SG_Debt%20Instrument%20Issuance%20
  Programme%20EU%20Vanilla%20Notes
  %2009.11.2022, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Société Générale jako emitent a tvůrce tohoto investičního nástroje zpracoval dokument Final Terms a Shrnutí, které jsou k dispozici na internetových stránkách //www.societegenerale.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!

The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.

This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding bonds.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear loss up to the amount corresponding to the product's risk indicator specified in General attributes.
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
-----------------------------------------

 • Držitel diskontovaného dluhopisu SG Zerobond / 2026 nese kreditní riziko emitenta a úrokové riziko. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu SG Zerobond / 2026 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si SG Zerobond / 2026 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat SG Zerobond / 2026 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 

  You will find more information in the leaflet.
 • Description

  Transparentní investiční produkt – jednoduchá cesta k zajímavému zhodnocení.
   
  Société Générale Group působí na trhu již od roku 1864 a sídlí v Paříži ve Francii. Je jednou z předních evropských skupin poskytujících široké spektrum finančních služeb. Zaměřuje se především na retailové bankovnictví, investiční bankovnictví (kapitálové trhy, cenné papíry, upisování, fúze a akvizice, deriváty) a obchodní služby. Tato silná bankovní skupina zaměstnává více než 131 tisíc lidí v 66 zemích. Své produkty a služby poskytuje také ve střední a východní Evropě. Od roku 2001 je součástí této mezinárodní skupiny i Komerční banka, a. s.

  • Emitent: Société Générale
  • Lhůta úpisu: do 1. 3. 2023 
  You will find more information in the leaflet.

  Payment notes

  Diskontovaný dluhopis SG Zerobond / 2026 je dluhopis, u kterého investujete částku nižší, než je jeho jmenovitá hodnota. Ta je pak vyplacena k datu splatnosti dluhopisu.

  Settlement

  • splatnost dluhopisu je 8. 6. 2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.

  Secondary market

  • Mminimální nakupované množství: 1 kus
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise 1 % z objemu obchodu)

  -----------------------

  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu SG Zerobond / 2026 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 

  Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

  Pozn. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu, příp. Pokynu k nákupu diskontovaného dluhopisu SG Zerobond / 2026. 


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer