Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL 2


ISIN:
XS2558193483

Date: 2023/03/30 10:45:00
Bid Ask
95.45 -
Difference 0.75% (0.72)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2026/03/06
Coupon payment periodat maturity
Value date2023/03/06
Maturity2026/03/06
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2026/02/28

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Co PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 nabízí
 • Možnost získat atraktivní výnos až 36 % za 3 roky.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty(viz Pozn.2) podkladových akcií společností – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
  /priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric. 
 • Držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než její počáteční hodnota, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos a držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 a PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 podléhá anglickému právu. 
 • Emitent: SG Issuer SA 
 • Ručitel: Société Générale SA (Standard & Poor's A /Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Deere & Co, Siemens a Schneider Electric   
 • Upisovací období: 2. 2. 2023 (9.00) – 27. 2. 2023 (23.59) 
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční, závěrečné hodnoty podklad. akcií, data pozorování a automatického předčas. splacení naleznete v letáku.
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2.

Description

PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 12 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 36 %.
 
Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností, jejichž činnost se zaměřuje na oblast průmyslu – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric. PDCP  INDUSTRY AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.
 
Průmysl je jedním z nejvýznamnějších sektorů hospodářství. Výstupy průmyslové výroby využívají lidé na celém světě v práci, v domácnosti i ve volném čase. Jednotlivé oblasti průmyslu aplikují v praxi vědecké objevy a technické vynálezy, které přispívají k automatizaci procesů. Díky nejmodernějším technologiím a zařízením, která usnadňují manuální práci, dochází ke zvyšování produktivity i její kvality. Enormní poptávka po snížení nákladů, optimalizaci procesů a integraci inteligentních systémů do lidské práce může přinést zajímavé příležitosti a pozitivní vývoj pro společnosti působící právě na poli průmyslu. Ze situace by mohly profitovat také tři tituly – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric, na jejichž vývoj je navázán výnos PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2. 

Payment notes

Jak PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric.
 • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 12 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric.
 • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 12 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku

Settlement

 • Maturity shall be 6. 3. 2026
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 

Secondary market

 • Minimum purchased amount: 1 piece 
 • Price for the provision of early redemption: according to the current Price List (status as at the Premium Bond issue date: 2% of the transaction volume)
 • Price at subscription: 100%, without a fee 
 • Liquidity: daily according to current market prices, indications in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
----------------------------------------- 
 
Pozn.: PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 27. 2. 2023.
Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2.
Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
 

Underlying

SIEMENS AG
DE0007236101
Je německý průmyslový gigant, jehož kořeny sahají  do roku 1847. Zaměřuje se především na oblast elektroniky, automatizace a digitalizace. Své působení propisuje do segmentu dopravy, stavebnictví, výroby energií, navrhování kontrolních mechanismů nebo diagnostických přístrojů využívaných ve zdravotnictví. V každodenním životě se lidé s jejich výrobky setkávají díky domácím spotřebičům nebo kancelářským přístrojům. Strategie společnosti v posledních letech  cílí také na fúze a akvizice, jejichž cílem je posílit dominantní oblast výroby. Zaměstnanci společnosti podali ve fiskálním roce 2021 přibližně 2 500 patentů  a zaregistrovali více než 4 400 vynálezů. Na našem území působí Siemens již více než 130 let a jedním  z jeho prvních počinů bylo dodání plynové pece do skláren v Harrachově. V současnosti tento konglomerát sídlící v Mnichově patří k těm největším na světě. Počet jeho zaměstnanců přesahuje 310 tisíc a své zastoupení má téměř v každém státě. Celkové příjmy společnosti za fiskální rok 2022 činily 72 miliard EUR. Analytici  Erste Group vidí pro letošní rok především příznivý růst příjmů.
DEERE & CO
US2441991054
Tato přední americká společnost byla založena  Johnem Deerem v roce 1837 a sídlí v Moline, ve státě Illinois. Vyrábí a dodává širokou škálu zemědělských, stavebních a lesnických zařízení, ke kterým poskytuje také náhradní díly a kvalitní servis po celou dobu jejich životnosti. Její stabilní portfolio obsahuje více než  25 značek jako například Wirtgen, Hagie, PLA, Mazzotti atd. Dobře známé masivní žlutozelené traktory této značky patří na českém trhu mezi neprodávanější.  V celosvětovém měřítku má dnes tento koncern výrobní a vývojové závody i mimo USA, celkem zaměstnává více než 80 tisíc lidí. V roce 2022 dosáhly příjmy společnosti téměř 48 miliard USD. Podle analytiků  Erste Group bude Deer & Co i letos profitovat z pozice leadera v sektoru, hlavně z jedinečných IT řešení pro zemědělce.
SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
Kořeny tohoto francouzského lídra sahají až do roku 1836, kdy bratři Adolph Schneider a Josephe Eugèn Schneider koupili doly a železné hutě. V současnosti Schneider Electric sídlí v Rueil-Malmaison a zaměstnává po celém světě 166 tisíc lidí. Tato společnost se orientuje na průmyslovou automatizaci a optimalizaci dodávek energií. Během své existence se zasloužili  o mnoho technologických průlomů, které jim pomohly vybudovat rozsáhlé technologické portfolio. V produk-tové nabídce najdete širokou škálu výrobků jako např. elektrické kabely, vypínače, senzory a signalizační zařízení, nabíjecí stanice pro automobily atd. Jejich výrobky jsou využívány při výstavbě rezidenčních  a komerčních objektů a také při budování čističek odpadu nebo pro zařízení na zpracování ropy a plynu.   V roce 2021 dosáhl obrat společnosti téměř 29 miliard EUR. Analytici Erste Group hodnotí akcie Schneider Electric ratingem Buy, oceňují růst provozní marže společnosti, který by měl pokračovat i v roce 2023.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer