Look for:

Our offer for

Inflation Linked Bond / 2028


ISIN:
XS2558157413

Date: 2023/02/06 09:55:00
Bid Ask
- 100.00
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2028/02/22
Coupon payment periodat maturity
Value date2023/02/22
Maturity2028/02/22
Repayment value0.00
CurrencyEUR
Nominal value1,000
Accrued Interest-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2028/02/15

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Proč si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 koupit?
 • Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 je emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb. 
 • Jednorázový výnos se odvozuje od výše součtu pěti zaznamenaných meziročních změn spotřebitelských cen eurozóny bez tabákových výrobků – měřeno indexem Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA. Tento index měří vývoj cen zboží a služeb v eurozóně a umožňuje vypočítat míru inflace podle pravidel platných v celé Evropské unii. Pozorované úrovně jsou zaznamenávány na roční bázi v měsíci listopadu, přičemž publikace těchto dat probíhá koncem prosince. 
 • Minimální výše jednorázového výnosu je stanovena na 5 % za pět let. (V případě změny podkladového indexu o méně než +1 %, je stanoven minimální roční výnos na úrovni 1 %.)
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti   dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností za tržní cenu. V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou investor realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.

--------------------------------------------

Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta http://prospectus.socgen.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 

Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
/priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

 • Držitel dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 nese kreditní riziko emitenta, ručitele a měnové riziko. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 a dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 
 • Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 se řídí anglickým právem.
 • Emitent: SG Issuer
 • Ručitel: Société Générale (Standard & Poor's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Počáteční hodnota podkladového indexu: 120,70 % (listopad 2022)
 • Upisovací období: od 23. 1. 2023 (9.00) do 15. 2. 2023 (23.59)
 • Nákupní cena: 100 % jmenovité hodnoty, následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028.
 • Jmenovitá hodnota: 1 000 EUR

Description

Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 umožňuje získat jednorázový výnos ve výši součtu pěti meziročních změn harmonizovaného indexu spotřebitelských cen eurozóny (Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA), avšak minimálně 5 % za pět let. 
 
Skupina Société Générale je jedním z předních evropských finančních uskupení. Poskytuje poradenství a služby individuálním, firemním a institucionálním klientům v retailovém, podnikovém, investičním a privátním bankovnictví již více než 150 let. Působí v 66 zemích světa, zaměstnává cca 117 tisíc lidí a obsluhuje přibližně 25 milionů klientů. Součástí této významné skupiny je např. Komerční banka a také emitent tohoto dluhopisu – SG Issuer SA. 

Payment notes

 • Jednorázový výnos: výše součtu pěti zaznamenaných meziročních změn spotřebitelských cen eurozóny bez tabákových výrobků – měřeno indexem Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA (meziroční změna  = úroveň daného roku / úroveň předchozího roku - 1)
 • Minimální výnos: 5 % za pět let 

Settlement

 • splatnost dluhopisu je 22.02.2028
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.

Secondary market

 • Miminimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise max 0,5 % z objemu obchodu)
-------------------------
Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 
 
Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 
 
Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028

Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.

Find a branch...

Buy securities directly in a branch of Česká spořitelna.

>

Trade via George…

Enjoy the opportunity to trade selected securities online via George, the new banking.

>Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer