Look for:

Our offer for

GS Zerobond / 2027


ISIN:
XS2467309543

Date: 2023/02/06 09:55:00
Bid Ask
83.69 85.58
Difference 0.01% (0.01)

General attributes

Type of bondSenior bonds
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon-
Coupon stylezerobond
Coupon payment date-
Coupon payment period-
Value date2023/01/27
Maturity2027/01/27
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2027/01/20

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Proč si diskontovaný dluhopis GS Zerobond / 2027 koupit?
 • Investiční produkt emitovaný jedním z významných globálních poskytovatelů finančních služeb. 
 • Předem známý pevný výnos konzervativního diskontovaného dluhopisu.
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti diskontovaného dluhopisu.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Diskontovaný dluhopis GS Zerobond / 2027 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za aktuální tržní cenu. Aktuální cena se však může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • Dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH jako emitent a tvůrce tohoto investičního nástroje zpracoval dokument Final Terms a Shrnutí, které jsou k dispozici na internetových stránkách https://www.goldmansachs.com/, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz .
 • Držitel diskontovaného dluhopisu GS Zerobond / 2027 nese kreditní riziko emitenta, ručitele a úrokové riziko. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu GS Zerobond / 2027 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si GS Zerobond / 2027 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat GS Zerobond / 2027 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody’s A2 / Fitch A)
 • Výnos do splatnosti v rámci úpisu: 4,40 % p. a., následně dle kurzovního lístku České spořitelny)
 • Emisní cena platná v rámci úpisu: 84,17 % jmenovité hodnoty, následně dle kurzovního lístku České spořitelny, a. s., bez poplatku
 • Hodnota při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.)
 • Lhůta úpisu: do 20. 1. 2023
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu, příp. Pokynu k nákupu cenného papíru GS Zerobond / 2027

Description

Transparentní investiční produkt – jednoduchá cesta k zajímavému zhodnocení.
 
Společnost The Goldman Sachs Group působí na trhu více než 150 let a patří mezi přední světové finanční instituce. Aktuálně poskytuje širokou škálu finančních služeb v oblasti investičního bankovnictví (obchodování s cennými papíry, správa aktiv, financování a zajištění tržních rizik). Dále nabízí vysoce kvalitní poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Je silným a spolehlivým partnerem pro nadnárodní korporace, finanční instituce, vlády i jednotlivce. Rozsáhlou klientskou základnu obsluhuje po celém světě více než 40 tisíc zaměstnanců.

Goldman Sachs – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů.

Payment notes

Diskontovaný dluhopis GS Zerobond / 2027 je dluhopis, u kterého investujete částku nižší, než je jeho jmenovitá hodnota. Ta je pak vyplacena k datu splatnosti dluhopisu.

Settlement

 • splatnost dluhopisu je 27.01.2027
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.

Secondary market

 • Mminimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise 1 % z objemu obchodu)

-----------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu GS Zerobond / 2027 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 

Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu, příp. Pokynu k nákupu cenného papíru GS Zerobond / 2027.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.

Find a branch...

Buy securities directly in a branch of Česká spořitelna.

>

Trade via George…

Enjoy the opportunity to trade selected securities online via George, the new banking.

>Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer