Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL 2


ISIN:
XS2448614821

Date: 2022/09/30 00:00:00
Bid Ask
86.38 -
Difference -1.53% (-1.37)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2027/04/12
Coupon payment periodat maturity
Value date2022/04/11
Maturity2027/04/12
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance5 (scale 1-7)
Last trading day2027/04/06

PDF Downloads

CZ ReportPDF Download
CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 32,5 % za 5 let.
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 6,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty akciového indexu S&P 500 pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech), 80 % (po třech letech), 70 % (po čtyřech letech).
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Index S&P 500 je široce diverzifikovaný index reprezentující nejúspěšnější americké společnosti. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.bourse.lu/programme/Programme-Citigroup/14557, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://keyinformationdocuments.citi.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.  
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení. 
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu poklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Ručitel: Citigroup Global Markets Limited  S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladový index:  S&P 500
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty podkladového indexu, data možného automatického splacení a data pozorování naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 60 % zafixované počáteční hodnoty indexu S&P 500, k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty 
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP S&P 500 AUTOCALL 2.

Description

PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 6,5 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout 32,5 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje amerického akciového indexu S&P 500, který patří mezi nejdůležitější akciové indexy světa. PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 

Payment notes

Jak PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu S&P 500. 
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 32,5 % (ekvivalent pěti ročních výnosů ve výši 6,5 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariérou 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 vpravvyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Příklady naleznete v letáku

Settlement

 • Maturity shall be 12.04.2027
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP S&P 500  AUTOCALL 2 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Underlying

S&P 500
US78378X1072
S&P 500 je hlavním americkým akciovým indexem. Zahrnuje 500 největších amerických akcií, které jsou v něm zastoupeny dle své tržní kapitalizace. Pokrývá všechny sektory, největší váhu mají aktuálně technologie (Apple, Microsoft, NVIDIA, Cisco ad.), zdravotnictví (např. Johnson&Johnson, Merck, Pfizer), následují finance (Bank of America, MasterCard, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Citigroup ad.), komunikace (Alphabet (Google), Meta (Facebook), Verizon, AT&T) a spotřební zboží (Amazon, Coca-Cola, Pepsico, Procter & Gamble, Home Depot ad.)

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer