Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL 2


ISIN:
XS2412781663

Date: 2022/01/21 09:50:00
Bid Ask
- 100.00
Difference -0.02% (-0.02)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon-
Coupon stylefix
Coupon payment date2023/01/31
Coupon payment periodannually
Value date2022/01/31
Maturity2025/01/31
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest-
Investor tolerance4 (scale 1-7)

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 17,55 % za 3 roky.
 • Pevný výnos ve výši 5,85 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně bez ohledu na vývoj podkladových aktiv po dobu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2, tedy do data předčasné splatnosti nebo data splatnosti (k 31. 1. 2023, 31. 1. 2024, 31. 1. 2025).
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním nebo po druhém roce svého trvání, pokud se podkladové indexy nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) obou podkladových indexů.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech). Bariéra pro  splacení v posledním roce ve výši 80 % efektivně funguje jako dodatečný ochranný prvek.
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce lucemburské burzy  https://www.bourse.lu/programme/Programme-GolSachsIntl/14550, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce http://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 k datu splatnosti je závislá na vývoji tržních kurzů podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
 • Pokud v průběhu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 klesne hodnota některého z podkladových indexů pod bariéru 49 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) a zároveň závěrečná hodnota obou podkladových indexů nebude rovna nebo vyšší než 80 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), investor ztratí více než 20 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 podléhá nglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: Goldman Sachs Group, Inc. (Moody's A2 / Standard & Poor's BBB+ / Fitch A)
 • Podkladové indexy: EURO STOXX 50® a S&P 500®
  Upisovací období: 4. 1. 2022 (9.00)–24. 1. 2022 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční, závěrečné hodnoty indexů, data pozorování a data možného automatického splacení naleznete v letáku.
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLATNIC AUTOCALL 2: 49 % zafixované počáteční hodnoty podkladových indexů, denní pozorování závěrečných hodnot
 • Fixní výnos: 5,85 % p. a., vyplácený bez ohledu na vývoj podkladového aktiva (31. 1. 2023, 31. 1. 2024, 31. 1. 2025) až do data splatnosti, případně do data předčasné splatnosti
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.

Description

PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní fixní roční výnos ve výši 5,85 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 17,55 %.

Výplata jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 je podmíněna vývojem cen dvou stěžejních akciových indexů: EURO STOXX 50® a S&P 500®, které zahrnují největší veřejně obchodované evropské a americké společnosti. Konstrukce PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladových indexů. PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

Payment notes

Jak PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržních kurzů akciových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® se stanoví dne 24. 1. 2022.
 • Pozorování vývoje indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® probíhá od 25. 1. 2022 do 24. 1. 2025 (rozhodující jsou denní závěrečné ceny indexů).
 • Výnos ve výši 5,85 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 je vyplácen ročně po dobu jeho trvání a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladových indexů.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladových indexů, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota obou podkladových indexů k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 5,85 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP
  TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a roční výnos ve výši 5,85 % z jeho jmenovité hodnoty. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota některého z podkladových indexů (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho počáteční hodnoty(viz Pozn. 2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 a poslední fixní výnos ve výši 5,85 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty.

Více informací a příklady naleznete v letáku

Settlement

 • splatnost je 31. 1. 2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 vyplácí úrokové výnosy vždy jednou ročně po dobu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2, tedy do data předčasné splatnosti nebo data splatnosti.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovateli indexů EURO STOXX 50®

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Underlying

EURO STOXX 50
EU0009658145
EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např.
Totalenergies (ropa a zemní plyn), Linde (chemický průmysl), ASML, SAP (IT), LVMH, L’Oreal (spotřební zboží),
Sanofi (zdravotnictví) nebo Siemens (průmyslové zboží a služby).
S&P 500
US78378X1072
Akciový index S&P 500® zahrnuje 500 nejúspěšnějších amerických společností napříč všemi sektory. Portfolio indexu reprezentují například tyto klíčové společnosti: Microsoft, Apple, Intel, Cisco (IT), Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Moderna (zdravotnictví), Amazon, Walmart, Procter & Gamble, Coca Cola, PepsiCo (spotřební zboží), Verizon, AT&T (telekomunikace), Berkshire Hathaway, J. P. Morgan Chase, Bank of America, Citigroup (finance) a další. Tato rozsáhlá globální diverzi- fikace napříč sektory může přinést zajímavý potenciál.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.

Find a branch...

Buy securities directly in a branch of Česká spořitelna.

Trade via George…

Enjoy the opportunity to trade selected securities online via George, the new banking.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. For more details please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer