Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír U.S. BANKS AUTOCALL


ISIN:
XS2379384964

Date: 2024/04/15 10:10:00
Bid Ask
120.95 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueNL
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2025/06/13
Coupon payment periodat maturity
Value date2022/06/13
Maturity2025/06/13
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2025/06/06

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ reportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP U.S. BANKS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 36 % za 3 roky.
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 12 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Výsledný výnos pak může činit 12 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.


 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/L egalDocs.aspx, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce  https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
This investment product is not intended for investors (negative product target market), who:
 • do not have sufficient knowledge regarding structured investment instruments and shares
 • are unable to bear the loss of invested funds indicated in the Key Information Document (KID) in the event of an unfavorable development of the investment
The client's compatibility with the product's target market will be evaluated during the purchase process.
-----------------------------------------
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP U.S. BANKS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Držitel PDCP U.S. BANKS AUTOCALL nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
You will find more information in the leaflet

Description

PDCP U.S. BANKS AUTOCALL s možností automatic- kého předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 12 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 36 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných bankovních společností: Bank of America, JPMorgan Chase a Morgan Stanley. Tyto celosvětově působící banky patří mezi největší americké finanční instituce. PDCP U.S. BANKS AUTOCALL navíc umožňuje  své předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.
Vybrané tři společnosti představují velké tradiční bankovní domy a působí téměř po celém světě. 

Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
Podkladové akcie: Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley
Upisovací období: 16. 5. 2022 (9:00)–6. 6. 2022 (23:59)
 

Payment notes

Jak PDCP U.S. BANKS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Bank of America, JPMorgan Chase a Morgan Stanley.
 • V období trvání PDCP U.S. BANKS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hod- nota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP U.S. BANKS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP U.S. BANKS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 12 % za každý rok, který uplynul od data emise. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP U.S. BANKS AUTOCALL a celkový výnos 36 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 12 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 %   své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku

Settlement

 • Maturity shall be 13.06.2022
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP U.S. BANKS AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 6. 6. 2022.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si PDCP U.S. BANKS AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PDCP U.S. BANKS AUTOCALL ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude  moci peníze vyplatit.
Pozn.4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP U.S. BANKS AUTOCALL.


Underlying

BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
Bank of America je jednou z největších finančních institucí na světě. Poskytuje služby jednotlivcům, středním podnikům a velkým korporacím. Nabízí pestrou škálu produktů a služeb z oblasti bankovnictví jako například běžné účty, stavební spoření, hypotéky, investiční produkty atd.
JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
JPMorgan Chase se především zaměřuje na investiční bankovnictví, asset management, privátní a komerční bankovnictví. Patří mezi čtyři největší americké banky.
MORGAN STANLEY
US6174464486
Páteř amerického bankovního systému tvoří i bankovní skupina Morgan Stanley, která nabízí služby v oblasti investičního bankovnictví, cenných papírů, správy majetku a investic.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer