Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 3


ISIN:
XS2364866991

Date: 2024/02/23 10:10:00
Bid Ask
114.30 -
Difference 0.31% (0.35)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/09/13
Coupon payment periodat maturity
Value date2021/09/13
Maturity2024/09/13
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2024/09/06

PDF Downloads

Key information documentPDF Download
CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
What does Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 3 offer?
 • Option of an interesting total yield of up to 21% in 3 years. 
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 can already be automatically repaid after the first year of its duration, or the following year if the individual underlying shares are at or above the valid barrier for early repayment at the observation date. 
 • An attractive barrier level of 55% of the initial value (See Note 2) of individual underlying shares for the payout of the yield and nominal value of PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 at the date that determines the closing value of the individual underlying shares. 
 • Additional protective mechanism for the payout of the nominal value of PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 at its maturity.
 • The automatic early repayment barrier is lowered over time: 90% (after a year), 80% (after two years).
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 is issued in Czech crowns, the investor bears the currency risk.
 • The electronic version of the Base Prospectus is published on the Issuer’s website https://www.goldmansachs.com/, or at www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • The electronic version of the Key Information Documents is published on the website https://www.gspriips.eu, or on the investment portal www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.

  This product is not intended for investors (negative product target market) who are unable to bear the possible loss of invested funds in the event of an unfavorable development of the investment.
 • ----------------------------------------------------------
  • PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 does not guarantee a return on the amounts invested and the investor can lose the entire or part of the investment.
  • If at the date that determines the closing value of the underlying shares the price of at least one underlying share falls below the barrier of 55% of its initial value, and the value of none of the remaining shares will be equal to or higher than their initial value, no yield will be paid out at the maturity date and the holder of PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 will lose more than 45% of the invested money. 
  • The holder of PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 bears the credit risk of the issuer and guarantor.
  • The holder of PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 is not entitled to the payout of dividends from the underlying shares.
  You will find more information in the leaflet

  Description

  PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 with the option of automatic early repayment allows an attractive annual yield of 7% (see Note). The total yield for its three-year duration may then reach up to 21%.
   
  The yield payment period and nominal value of PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 is based on the trend of the share price of three major insurance companies Axa S.A, Assicurazioni Generali S.p.A. and NN Group N.V. In addition, the structure of PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 allows its automatic early repayment even if there is a slight fall or stagnation of the prices of underlying assets. PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 can already be repaid early after the first year or the following year depending on the fulfilment of the terms for early repayment.

  Issuer: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
  Guarantor: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
  Underlying shares: Axa S.A., Assicurazioni Generali S.p.A., NN Group N.V. 
  Subscription period: 9 August 2021 (9:00am) – 6 September 2021 (4:00pm)
  More information in the flyer 
   

  Payment notes

  Jak Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 3 funguje?

  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Axa S.A., Assicurazioni Generali S.p.A. a NN Group N.V.
  • V období trvání PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
   Je-li PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7 % za každý rok, který uplynul od data emise
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení
   a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 21 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 7 % (viz Pozn.)).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  • Princip dodatečného ochranného mechanismu: pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedn&

  Settlement

  • splatnost je 13.9.2024
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn.: PDCP INSURANCE AUTOCALL 3 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

  Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 6.9.2021. 

  Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
  Note 4: 
  An accurate statement of product costs is available in the Subscription Order for PDCP INSURANCE AUTOCALL 3.


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer