Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis EURCZK 4


ISIN:
XS2278267112

Date: 2022/08/11 00:00:00
Bid Ask
87.42 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon0.000%
Coupon stylefloating
Coupon payment date2025/05/26
Coupon payment periodat maturity
Value date2021/05/26
Maturity2025/05/26
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest0.00
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2025/05/19

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Prémiový dluhopis EURCZK 4 koupit

 • Cíluje dlouhodobě očekávané posilování české koruny vůči euru s participací 200 % na výkonnosti kurzu EUR/CZK.
 • Ke dni splatnosti je návratnost Prémiového dluhopisu EURCZK 4 min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).
 • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Prémiový dluhopis můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny, nicméně v takovém případě není garantována návratnost 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor může realizovat ztrátu.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce http://prospectus.socgen.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/public/
  api/kid/isin/XS2278267112?lang=cze
  , nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 4 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Prémiový dluhopis EURCZK 4 poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze k datu splatnosti.
 • Prémiový dluhopis podléhá anglickému právu.
 • Emitent: SG Issuer SA
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: kurz EUR/CZK dle fixingu na Bloombergu v 15:00 londýnského času (tj. v 16:00 SELČ)
 • Participace: 200 % na posílení kurzu EUR/CZK
 • Vzorec pro výpočet výnosu: participace 200 % x (100 % - finální kurz EUR/CZK / počáteční kurz EUR/CZK)
 • Garance: návratnost 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 4 ke dni splatnosti
 • Upisovací období: 4. 5. 2021 (9:00) - 19. 5. 2021 (16:00)
 • Zafixování počátečního kurzu: 19. 5. 2021
 • Zafixování finálního kurzu: 19. 5. 2025
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: Náklady distributora platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Prémiového dluhopisu EURCZK 4.) 0,51 % ročně

Description

Čtyřletý Prémiový dluhopis EURCZK 4 umožňuje profitovat na posilování české koruny vůči euru při návratnosti min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).

 

 

Payment notes

Jak Prémiový dluhopis EURCZK 4 funguje

 • Výnos čtyřletého Prémiového dluhopisu EURCZK 4 závisí na vývoji kurzu EUR/CZK.
 • Počáteční hodnota kurzu EUR/CZK se stanoví 19. 5. 2021 jako fixing na Bloombergu v 15:00 londýnského času (tj. v 16:00 SELČ).
 • Pokud česká koruna k datu finálního pozorování vůči euru posílí, pak bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 4 a výnos dle výkonnosti kurzu EUR/CZK s participací 200 %.
 • Výnos dle výkonnosti je určen vzorcem participace 200 % (viz Pozn.) (100 % - finální kurz EUR/CZK / počáteční kurz EUR/CZK).
 • V případě, že česká koruna vůči euru oslabí, nebo zůstane na stejné úrovni, je při splatnosti Prémiového dluhopisu EURCZK 4 vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).

Jaké mohou při splatnosti nastat situace – naleznete v letáku

Settlement

 • splatnost je 26.5.2025

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------------------------------
Pozn.1: Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 4 nese kreditní riziko emitenta ručitele. 
Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer