Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12


ISIN:
XS2065062882

Date: 2021/10/15 09:59:00
Bid Ask
97.78 -
Difference 0.32% (0.31)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon3.650%
Coupon stylefix
Coupon payment date2020/12/19
Coupon payment periodannually
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2019/12/19
Maturity2024/12/19
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest305.18
Investor tolerance4 (scale 1-7)
Last trading day2024/12/11

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos ve výši 18,25 % za pět let.
 • Pevný výnos ve výši 3,65 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně bez ohledu na vývoj podkladového aktiva, každý rok k 19. 12. (s konvencí následujícího pracovního dne) do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn.) akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání (nebo při některém z následujících ročních pozorování), pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení. K datu předčasné splatnosti je vyplacen poslední roční výnos.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se v čase snižuje a v posledním roce efektivně funguje jako dodatečný ochranný prvek.
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • EURO STOXX 50® je široce diverzifikovaný index reprezentující nejlikvidnější evropské společnosti.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/ nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
  /priips/kid
  , nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu indexu EURO STOXX 50®.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta i ručitele.
 • Produkt podléhá anglickému právu.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia
 • Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: SG Issuer
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladové aktivum: akciový index EURO STOXX 50®
 • Upisovací období: 18.11.2019 (9.00) - 12.12.2019 (16:00)
 • minimální investice: 1 ks
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční hodnoty: 12.12.2019
 • Pozorování: od 13.12.2019 do 12.12.2024, denní závěrečné ceny
 • Pevný výnos: 3,65 % p. a., vyplácený bez ohledu na vývoj podkladového aktiva, každý rok k 19. 12. (s konvencí následujícího pracovního dne) do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty: 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.) indexu EURO STOXX 50®
 • Data možného automatického předčasného splacení:  21.12.2020, 20.12.2021, 19.12.2022, 19.12.2023
 • Srovnávací hodnoty pro automatické předčasné splacení: naleznete v letáku
 • Produktové náklady platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP 3,65% EURO STOXX 50® Deep Barrier 12.) 0,54 %, ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Description

Hledáte zajímavou investiční příležitost s vysokým pevným výnosem? Důvěřujete síle evropské ekonomiky a očekáváte její stabilní vývoj? Pak by Vás mohla zajímat investice do pětiletého Prémiového dluhového cenného papíru 3,65% EURO STOXX 50® Deep Barrier 12, který vyplácí roční výnos ve výši 3,65 % a výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje tržního kurzu hlavního evropského akciového indexu EURO STOXX 50®.

Prémiový dluhový cenný papír 3,65% EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat zajímavý pevný výnos ve výši 3,65 % ročně.

EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory.
Více informací naleznete v letáku

Payment notes

Jak Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu hlavního evropského akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn.) indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 12. 12. 2019.
 • Pozorování vývoje indexu EURO STOXX 50® probíhá od 13. 12. 2019 do 12. 12. 2024 (denní závěrečná cena).
 • Výnos ve výši 3,65 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP je vyplácen ročně a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového aktiva akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.) indexu EURO STOXX 50®, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání PDCP může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude k příslušnému datu pozorování hodnota podkladového indexu na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 3,65 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP  pokračuje k dalšímu datu možného předčasného splacení.
 • Je-li PDCP předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a poslední roční výnos ve výši 3,65 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty.
  Příklad naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota indexu EURO STOXX 50® (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP , přičemž pevný výnos ve výši 3,65 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně. 
  Více informací naleznete v letáku

Settlement

 • The Premium Bond maturity date is 19 December 2024
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

------------------------------------------
Pozn. Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 12.12.2019.

Pozn.2: Riziková váha produktu: na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Underlying

EURO STOXX 50
EU0009658145

EURO STOXX 50®je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje padesát nejúspěšnějších společností zemí eurozóny působících ve všech důležitých sektorech. Každé čtvrtletí se prověřuje a případně upravuje jak složení, tak i váha jednotlivých titulů v indexu. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např. Total, Sanofi, Bayer, Siemens, Anheuser-Busch InBev, SAP, Unilever, Allianz, Deutsche Telekom nebo Danone.


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. For more details please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer