Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL 3


ISIN:
DE000VM4Z0Q8

Date: 2024/02/23 10:10:00
Bid Ask
99.99 -
Difference 0.15% (0.15)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon7.000%
Coupon stylefix
Coupon payment date2024/12/18
Coupon payment periodannually
Value date2023/12/18
Maturity2026/12/18
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest134.17
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance4 (scale 1-7)
Last trading day2026/12/11

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 21 % za 3 roky. 
 • Pevný výnos ve výši 7 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně bez ohledu na vývoj podkladového aktiva po dobu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3, tedy do data předčasné nebo konečné splatnosti. 
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 může být automaticky předčasně splacen po prvním nebo druhém roce svého trvání, pokud se podkladové indexy nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladových indexů. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech). Bariéra pro splacení v posledním roce na úrovni 90 % efektivně funguje jako dodatečný ochranný prvek. 
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com/, nebo na http://www.investicnicentrum.cz/prospekty. Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VM2L7A5&language=cs, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.

  This product is not intended for investors (negative product target market) who are unable to bear the possible loss of invested funds in the event of an unfavorable development of the investment.
 • ----------------------------------------------------------
  • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Pokud v průběhu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 klesne hodnota některého z podkladových indexů pod bariéru 49 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) a zároveň závěrečná hodnota některého z podkladových indexů nebude rovna nebo vyšší než 90 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), pak výsledná částka k výplatě závisí na výkonnosti horšího z obou sledovaných indexů. 
  • Držitel PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny produktu.
  You will find more information in the leaflet

  Description

  PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní pevný roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 21 %.

  Výplata jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 je podmíněna vývojem cen dvou stěžejních akciových indexů: EURO STOXX 50® a S&P 500®, které zahrnují největší veřejně obchodované evropské a americké společnosti. Konstrukce PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladových indexů. PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.

  Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
  Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody's A2)
  Podkladové indexy: EURO STOXX 50® a S&P 500®
  Upisovací období: 29. 11. 2023 (9.00)–11. 12. 2023 (16.00)


  Více informací naleznete v letáku.

  Payment notes

  Jak PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 funguje?

  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 závisí na vývoji tržních kurzů akciových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
  • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® se stanoví dne 11. 12. 2023.
  • Pozorování vývoje indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® probíhá od 12. 12. 2023 do 11. 12. 2026 (rozhodující jsou denní závěrečné ceny indexů).
  • Výnos ve výši 7 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 je vyplácen ročně po dobu jeho trvání a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladových indexů. 
  • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty(viz Pozn.2) podkladových indexů, dotyk bariéry není považován za její prolomení. 
  • V období trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota obou podkladových indexů k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování. 
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 7 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
  • Je-li PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a roční výnos ve výši 7 % z jeho jmenovité hodnoty. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota některého z podkladových indexů (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn.2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 a poslední fixní výnos ve výši 7 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování poklesne hodnota některého z podkladových indexů (denní z&am

  Settlement

  • Maturity shall be 18 December 2026
  • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
  • It takes two working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
   

  Secondary market

  • Minimum purchased amount: 1 piece
  • Price for the provision of early redemption: 2% of the transaction volume 
  • Price at subscription: 100%, without a fee 
  • Liquidity: daily according to current market prices published in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
  -----------------------------------------

  Pozn.: PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3 vyplácí úrokové výnosy vždy jednou ročně po dobu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3, tedy do data předčasné nebo konečné splatnosti.

  Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovateli indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 11. 12. 2023.

  Pozn. 3: Na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

  Pozn. 4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 3.

  Underlying

  EURO STOXX 50
  EU0009658145
  EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např. TotalEnergies (ropa a zemní plyn), Linde (chemický průmysl), ASML, SAP (IT), LVMH, L’Oreal (spotřební zboží), Sanofi (zdravotnictví) nebo Siemens (průmyslové zboží a služby). Akciový index S&P 500® zahrnuje 500 největších burzovně obchodovaných amerických společností napříč všemi sektory. Portfolio indexu reprezentují například tyto klíčové společnosti: Microsoft, Apple, Intel, Cisco (IT), AbbVie, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, UnitedHealth Group(zdravotnictví), Amazon, Walmart, Home Depot, Procter & Gamble, Coca Cola, PepsiCo (spotřební zboží), Alphabet, Meta, Walt Disney, Verizon, AT&T (komunikace), Berkshire Hathaway, J. P. Morgan Chase, VISA, MasterCard, Bank of America (finance) a další. Tato rozsáhlá globální diverzifikace napříč sektory může přinést zajímavý potenciál.

  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer