Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír ARK INNOVATION AUTOCALL


ISIN:
DE000CS8EGW1

Date: 2023/09/29 12:01:00
Bid Ask
35.15 -
Difference 3.50% (1.24)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCH
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/06/25
Coupon payment periodat maturity
Value date2021/06/25
Maturity2024/06/25
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2024/06/18

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 27,9 % za 3 roky.
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo po uplynutí dvou let, pokud se podkladové aktivum nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového aktiva pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce) a 80 % (po dvou letech).
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce
  http://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/prospectuses/
  prospectuses/prospectus/ye
   nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
-----------------------------------------
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.

  You will find more information in the leaflet.
 • Description

  PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 9,3 % (viz Pozn). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 27,9 %.

  Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového ARK Innovation ETF, které zahrnuje významné společnosti především z oblasti genomiky, robotiky a autonomního řízení či umělé inteligence. Konstrukce PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladového aktiva. PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo ná- sledně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

  • Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A)
  • Podkladové aktivum: ARK Innovation ETF (ceny dostupné na stránkách ARK Investment Management)
  • Upisovací období: 31.5.2021 (9.00)–18.6.2021 (16.00)

  You will find more information in the leaflet.

  Payment notes

  Jak PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL funguje?

  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akciového ARK Innovation ETF.
  • V období trvání PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9,3 % za každý rok, který uplynul od data emise.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne tato pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL + celkový výnos 3 × 9,3 % = 27,9 % (viz Pozn).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížených o ztrátu akciového ARK Innovation ETF, kterou zaznamenalo od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své počáteční investice a výnos nebude vyplacen.

  Příklady naleznete v letáku

  Settlement

  • Maturity shall be on 26 June 2024
  • The disbursement of the yield and nominal value shall be conducted by Česká spořitelna
  • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn: PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
  Pozn.2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem ARK Innovation ETF vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 18. 6. 2021.
  Pozn. 3.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
  Pozn. 4:Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL.


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer