Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír FUTURE MOBILITY


ISIN:
DE000CS8DEB2

Date: 2024/05/24 10:16:00
Bid Ask
114.54 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCH
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/11/11
Coupon payment periodat maturity
Value date2021/11/11
Maturity2024/11/11
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance5 (scale 1-7)
Last trading day2024/11/04

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Co PDCP FUTURE MOBILITY nabízí
 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 30 % za 3 roky. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) podkladového indexu pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY. 
 • Index MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement zahrnuje akcie 30 kvalitních společností, které se zaměřují na oblast mobility. 
 • PDCP FUTURE MOBILITY je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce https://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/
  prospectuses/prospectuses/prospectus/ye nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.

 • This investment product is not intended for investors (negative product target market), who:
  • do not have sufficient knowledge regarding structured investment instruments and shares
  • are unable to bear the loss of invested funds indicated in the Key Information Document (KID) in the event of an unfavorable development of the investment
  The client's compatibility with the product's target market will be evaluated during the purchase process.
  ----------------------------------------------------
  • PDCP FUTURE MOBILITY negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement.
  • Držitel PDCP FUTURE MOBILITY nese kreditní riziko emitenta.
  Více informací naleznete v letáku.

  Description

  PDCP FUTURE MOBILITY nabízí atraktivní potenciál výnosu až 30 % (viz pozn.) za tři roky, přičemž bariéra pro ochranu jmenovité hodnoty je nastavena na zajímavé úrovni 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) podkladového indexu. 
   
  Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY se odvozuje od vývoje podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement,který cílí na oblast udržitelné mobility

  Emitent:Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A)
  Podkladový index:  ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5 % Decrement             
  Upisovací období: 14. 10. 2021 (9:00) – 4. 11. 2021 (16:00)
   
  Další informace naleznete v letáku

  Payment notes

  Jak PDCP FUTURE MOBILITY funguje

  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY závisí na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement. 
  • Pokud k datu 4. 11. 2024 neklesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod svou počáteční hodnotu, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 30 % (viz pozn. ).
  • Pokud k datu 4. 11. 2024 klesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod svou počáteční hodnotu, ale současně na nebo nad bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru, ale není vyplacen žádný výnos. 
  • Pokud k datu 4. 11. 2024 klesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP FUTURE MOBILITY vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty snížených o ztrátu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement, kterou zaznamenal od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své počáteční investice a výnos nebude vyplacen. 

  Příklady naleznete v letáku

  Settlement

  • splatnost je 11.11.2024
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn.: PDCP FUTURE MOBILITY vyplácí případný výnos jednorázově při splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

  Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu vypočítána na základě závěrečných cen sledovaných aktiv dne 4. 11. 2021.

  Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
  Pozn.4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP FUTURE MOBILITY.


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer