Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis GLOBAL 5


ISIN:
AT0000A36FU6

Date: 2024/05/17 10:10:00
Bid Ask
106.48 -
Difference 0.43% (0.46)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2027/09/09
Coupon payment periodat maturity
Value date2023/08/04
Maturity2027/09/09
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2027/09/02

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Proč Prémiový dluhopis GLOBAL 5 koupit?
 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – STOXX Global 1800 Index USD. 
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace na průměrné výkonnosti pozorovaného podkladového aktiva, avšak maximální částka k výplatě je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 5.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 5.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD GLOBAL 5 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD GLOBAL 5 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Erste Group Bank AG jako emitent a tvůrce tohoto investičního nástroje zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding bonds.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
This product is not intended for investors (negative product target market) who are unable to bear the possible loss of invested funds in the event of an unfavorable development of the investment.

The client's compatibility with the product's target market will be evaluated during the purchase process.
-----------------------------------------
 • Držitel PD GLOBAL 5 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 5 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD GLOBAL 5 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace. 
 •  
  Více informací naleznete v letáku.

  Description

  Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 5 k datu jeho splatnosti.  
   
  Síla globální ekonomiky ovlivňuje celkovou prosperitu společnosti. Vy se na ní můžete podílet díky Prémiovému dluhopisu GLOBAL 5, jehož výnos závisí na vývoji indexu STOXX Global 1800. Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Portfolio indexu reprezentují významné americké technologické společnosti jako například Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META. Podkladový index dále rozšiřují i další vysoce kvalitní společnosti napříč sektory – Amazon, Tesla (spotřební zboží), UnitedHealth Group (zdravotnictví), Exxon Mobil (těžební průmysl) a Berkshire Hathaway (finance). Aktuálně ve složení indexu dominuje technologický sektor (23 %), velkou váhu mají zdravotní péče (13 %) a průmysl (13 %). Z pohledu regionální struktury mají v indexu největší zastoupení americké společnosti (cca 67 %), následuje Japonsko (cca 7,5 %) a Velká Británie (cca 4,4 %). Složení indexu je revidováno na kvartální bázi a jeho volatilita není omezována či kontrolována. Index může generovat zajímavý potenciál pro růstové produkty tohoto typu. PD GLOBAL 5 navíc garantuje návratnost min. 100 % jmenovité hodnoty
 • k datu splatnosti. 

  • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A+ / Moody's A2 / Fitch A)
  • Podkladové aktivum: STOXX Global 1800 Index USD
                  
  Více informací naleznete v letáku.

  Payment notes

  Jak PD GLOBAL 5 funguje?
  • Výsledný výnos čtyřletého PD GLOBAL 5 závisí na vývoji globálního akciového indexu STOXX Global 1800.
  • Dne 30. 8. 2023 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
  • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota. 
  • Z těchto čtyř hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou. 
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 5 + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 %
  • a maximálně 140 %. 
  • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty
  • PD GLOBAL 5. 
  • Během doby trvání PD GLOBAL 5 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
  • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 5 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
  • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva PD GLOBAL 5 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností). 
  Příklady scénářů při splatnosti naleznete v letáku

  Settlement

  • The maturity of Prémiový dluhopis is 9 September 2027
  • The yield and nominal value is paid out by Česká spořitelna
  • The settlement of the buying and selling of Prémiový dluhopis takes 2 working days

  Secondary market

  • Minimum purchased amount: 1 piece
  • Selling price: 100%, no fee
  • Liquidity: daily according to current market prices, indications in the Česká spořitelna, a. s. Exchange Rate List
  • Price for early redemption: according to the current Price List (balance at the bond issue date: 2% of the transaction volume)
  --------------------------------------
  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 5 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD GLOBAL 5 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD GLOBAL 5 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty. 

  Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD GLOBAL 5 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD GLOBAL 5, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD GLOBAL 5.


  Underlying

  STOXX GLOBAL 1800(USD)
  US26061Q1031
  Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Portfolio indexu reprezentují významné americké technologické společnosti jako například Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META.

  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer