Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 20


ISIN:
AT0000A2ZY12

Date: 2023/02/08 00:00:00
Bid Ask
103.47 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2025/10/15
Coupon payment periodat maturity
Value date2022/08/24
Maturity2025/10/15
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2025/10/08

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 125% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 125% participace na výkonnosti indexu spočítané z nejvyšší dosažené hodnoty denně pozorovaných závěrečných cen podkladového aktiva vůči jeho počáteční hodnotě, avšak maximální částka k výplatě je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 20.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty ( viz pozn.1) PD RESPONSIBLE 20.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 20 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty ( viz pozn.1) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 20 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Erste Group Bank AG jako emitent a tvůrce tohoto Investičního nástroje zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • PD RESPONSIBLE 20 je strukturovaný dluhopis s návratností minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz pozn. 1) k datu splatnosti.
 • Držitel PD RESPONSIBLE 20 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 20 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 20 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Udržitelnost a zodpovědné investování v ČS: Tento produkt byl zařazen mezi Udržitelné ESG produkty. Více informací naleznete v dokumentu Informace České spořitelny k udržitelnosti a zodpovědnému investování zveřejněném na www.csas.cz.
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Green Invest Index VC
 • Participace: 125 % na výkonnosti indexu spočítané z denně pozorované nejvyšší závěrečné hodnoty podkladového indexu
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 20 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 20 
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 20 + participace 125 % × (nejvyšší dosažená denní závěrečná hodnota podkladového aktiva / počáteční hodnota podkladového aktiva – 1), minimálně 100 % (viz Pozn.), maximálně 140 %
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva a data pozorování naleznete v letáku.
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 20.

Description

Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání. 
 
ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPON- SIBLE 20. Jeho výnos závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC, který je diverzifikován do šesti typů podkladových aktiv – ESG akcií (USA, Evropa, Japonsko, Emerging Markets) s váhou 60 % portfolia a ESG dluhopisů (korporátní a korporátní high yield dluhopisy) tvořící 40 % portfolia. Jednotlivá aktiva v portfoliu indexu jsou reprezentována ETF (exchange traded funds) iShares od renomované společnosti BlackRock. Portfolio je tak robustně diverzifikováno do akcií zhruba 500 společností a dluhopisů téměř 3 000 společností, které splňují přísná ESG kritéria indexů MSCI SRI (Socially Responsible Investment – společensky odpovědné investování). Kontrola volatility portfolia stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích, kdy nastavený algoritmus cíluje volatilitu 7 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici na dynamická aktiva a přesouvá prostředky na peněžní trh.

Payment notes

Jak PD RESPONSIBLE 20 funguje?

 • Výsledný výnos tříletého PD RESPONSIBLE 20 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Dne 30. 9. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je denně pozorováno. Celkový výnos je roven 1,25násobku výkonnosti indexu spočítané z nejvyšší dosažené denní závěrečné hodnoty podkladového indexu za dobu pozorování PD RESPONSIBLE 20 vůči jeho počáteční hodnotě.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 20 + participace 125 % × (nejvyšší dosažená denní závěrečná hodnota podkladového aktiva / počáteční hodnota podkladového aktiva – 1), avšak minimálně 100 % (viz pozn.1) a maximálně 140 %. 
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz pozn.1) PD RESPONSIBLE 20.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 20 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 20 za dobu jeho trvání, tedy za 3 roky.
 • Pozorování nejvyšší dosažené denní závěrečné hodnoty indexu umožňuje průběžné uzamčení výše výnosu. Již jednou dosaženou úroveň výnosu nemůže případný následný propad podkladového indexu nijak snížit. Díky participaci 125 % je navíc výsledný výnos ještě o čtvrtinu větší než samotná výkonnost indexu (spočítaná na základě jeho nejvyšší dosažené hodnoty v porovnání s jeho počáteční hodnotou).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement

 • splatnost Prémiového dluhopisu je 15.10.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Prodejní cena:100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

-------------------------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 20 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 20 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD RESPONSIBLE 20 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.  

Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD RESPONSIBLE 20 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD RESPONSIBLE 20, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 20.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer