Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 16


ISIN:
AT0000A2VJH8

Date: 2024/06/21 00:00:00
Bid Ask
98.75 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon-
Coupon stylefix
Coupon payment date2026/04/13
Coupon payment periodat maturity
Value date2022/02/23
Maturity2026/04/13
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance1 (scale 1-7)
Last trading day2026/04/06

PDF Downloads

CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Legal note

This product is no longer publicly offered. The product-specific content published here is for information purposes only for those who are already invested and does not constitute marketing communication. Erste Group Bank AG no longer consents to the use of the prospectus for a public offering of this product by third parties.
Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.

Description

Návratnost min. 108 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 16 k datu jeho splatnosti – kombinace pevného výnosu 8 % a výnosu závislého na výkonnosti podkladového indexu se zajímavým potenciálem růstu.
 
ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPONSIBLE 16. Jeho výnos závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC, který zahrnuje akcie 50 vysoce kvalitních společností. Tyto vybrané společnosti aktivně zohledňují politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a zásady udržitelného řízení. Portfolio indexu obsahuje společnosti například z oblasti spotřebního zboží a zdraví a péče o tělo atd. Index reviduje volatilitu portfolia, čímž stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích. Nastavený algoritmus cílí na volatilitu 10 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici vůči dynamickým aktivům a uvolněné prostředky přesouvá na peněžní trh.
 
Více informací naleznete v letáku.

Payment notes

Jak PD RESPONSIBLE 16 funguje?
 • Výsledný výnos čtyřletého PD RESPONSIBLE 16 závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC v kombinaci s pevným výnosem 8 % za dobu trvání PD RESPONSIBLE 16.
 • Dne 28. 3. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 4 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 + pevný výnos 8 %
 • + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 108 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 16.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 16 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 48 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva a pevném úroku, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 16. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů naleznete v letáku.

Settlement

 • splatnost Prémiového dluhopisu je 13.4.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty a výnosu 8 % je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 16 v případě insolvence nebo  z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 16 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD RESPONSIBLE 16 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.

Pozn. 2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer