Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 16


ISIN:
AT0000A2VJH8

Date: 2023/03/21 00:00:00
Bid Ask
91.38 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon-
Coupon stylefix
Coupon payment date2026/04/13
Coupon payment periodat maturity
Value date2022/02/23
Maturity2026/04/13
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance1 (scale 1-7)
Last trading day2026/04/06

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 16 koupit?

 • Pevný výnos 8 % + výnos závislý na výkonnosti podkladového indexu se zajímavým potenciálem růstu.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace z průměru ročně pozorovaných změn ceny podkladového aktiva, avšak jeho celková výše je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 + pevný výnos 8 % za jeho dobu trvání.
 • Pevný výnos 8 % za dobu trvání prémiového dluhopisu je vyplacen nezávisle na vývoji podkladového indexu.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 16 + pevný výnos 8 %.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 16 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) a výnosu 8 % se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 16 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • PD RESPONSIBLE 16 je strukturovaný dluhopis s návratností minimálně 108 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Držitel PD RESPONSIBLE 16 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 108 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 16 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 16 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Riziková váha PD RESPONSIBLE 16 je 2 (viz Pozn. 2) za předpokladu, že si PD RESPONSIBLE 16 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
 • Udržitelnost a zodpovědné investování v ČS: Tento produkt byl zařazen mezi Udržitelné ESG produkty. Více informací naleznete v dokumentu Informace České spořitelny k udržitelnosti a zodpovědnému investování zveřejněném na www.csas.cz.
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A) 
 • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Fair Invest Index VC 
 • Participace: 100 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Garance:pevný výnos 8 % + 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 148 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16
 • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 108 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16
 • + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 108 % (viz Pozn.), maximálně 148 %
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva: 28. 3. 2022
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.

Description

Návratnost min. 108 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 16 k datu jeho splatnosti – kombinace pevného výnosu 8 % a výnosu závislého na výkonnosti podkladového indexu se zajímavým potenciálem růstu.
 
ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPON- SIBLE 16. Jeho výnos závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC, který zahrnuje akcie 50 vysoce kvalitních společností. Tyto vybrané společnosti aktivně zohledňují politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a zásady udržitelného řízení. Portfolio indexu obsahuje společnosti například z oblasti spotřebního zboží a zdraví a péče o tělo atd. Index reviduje volatilitu portfolia, čímž stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích. Nastavený algoritmus cílí na volatilitu 10 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici vůči dynamickým aktivům a uvolněné prostředky přesouvá na peněžní trh.
 
Více informací naleznete v letáku.

Payment notes

Jak PD RESPONSIBLE 16 funguje?
 • Výsledný výnos čtyřletého PD RESPONSIBLE 16 závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC v kombinaci s pevným výnosem 8 % za dobu trvání PD RESPONSIBLE 16.
 • Dne 28. 3. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 4 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 + pevný výnos 8 %
 • + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 108 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 16.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 16 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 48 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 16 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva a pevném úroku, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 16. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů naleznete v letáku.

Settlement

 • splatnost Prémiového dluhopisu je 13.4.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty a výnosu 8 % je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 16 v případě insolvence nebo  z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 16 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD RESPONSIBLE 16 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.

Pozn. 2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer