Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6


ISIN:
AT0000A2Q7S1

Date: 2024/02/23 10:10:00
Bid Ask
94.74 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2026/04/16
Coupon payment periodat maturity
Value date2021/03/04
Maturity2026/04/16
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2026/04/09

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 125% participace na pravidelně pozorovaném vývoji široce diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 125 % participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 6.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 6 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 6 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!

The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.

This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding bonds.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.

This product is not intended for investors (negative product target market) who are unable to bear the possible loss of invested funds in the event of an unfavorable development of the investment.
--------------------------------------

 • Držitel PD RESPONSIBLE 6 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 6 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 6 před jeho splatností. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 6 + participace 125 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %, maximálně 140 %

  You will find more information in the leaflet.
 • Description

  Interesting yield potential of up to 40% in five years with a minimum return of 100% of the nominal value (see Note) of PD RESPONSIBLE 6 at the date of its maturity.

  ESG is the key “investment theme” for Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6. Its yield depends on the trend of the Solactive ERSTE Green Invest Index VC global index, which is diversified into six underlying assets – ESG stock (USA, Europe, Japan, Emerging Markets) with a 60% weight of the portfolio and ESG bonds (corporate and corporate high yield bonds) accounting for 40% of the portfolio. The individual assets in the index portfolio are represented by the ETF (exchange traded funds) iShares from the reputable company BlackRock. The portfolio is so robustly diversified from thousands of the company’s shares and bonds which meet the strict ESG criteria of the MSCI SRI indexes (Socially Responsible Investment). The control of the portfolio’s volatility stabilises the yield and limits the losses during slumps on markets when the set algorithm targets 7% volatility and compares it with the historical volatility of the monitored portfolio. At high volatility this mechanism reduces exposure to dynamic assets and transfers funds to the money market.

  • Issuer: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
  • Underlying: Solactive ERSTE Green Invest Index VC ISIN: AT0000A2Q7S1

  For more information see the leaflet.

  Payment notes

  Jak PD RESPONSIBLE 6 funguje?

  • Výnos pětiletého PD RESPONSIBLE 6 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
  • Dne 7.4.2021 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
  • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
  • Z těchto 5 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 6 + participace 125 % x (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
  • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 6.
  • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 6 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
  • Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 6 za dobu jeho trvání, tedy za 5 let.
  • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 6. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

  Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

  Settlement

  • The maturity date of the Premium Bond shall be on 16 April 2026
  • The disbursement of the yield and nominal value shall be conducted by Česká spořitelna
  • Liquidity: daily according to current market prices published in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
  • It takes 3 working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • This premium bond can only be sold on the market, the price the client sells listed in the exchange rate list is only indicative.
  • Selling price: 100%, without a fee
  • The price for procuring the sale is determined by the valid price list, it currently amounts to a maximum of 0.5% of the trade volume.

  -------------------------------------
  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát
  svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 6 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 6 před jeho splatností.
  Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.
  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 6.


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer