Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6


ISIN:
AT0000A2Q7S1

Date: 2021/10/20 11:44:00
Bid Ask
90.03 -
Difference 0.18% (0.16)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2026/04/16
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2021/03/04
Maturity2026/04/16
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest0.00
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2026/04/08

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 125% participace na pravidelně pozorovaném vývoji široce diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 125 % participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 6.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 6 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 6 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Sdělení klíčových informací lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • PD RESPONSIBLE 6 je strukturovaný dluhopis s návratností minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Držitel PD RESPONSIBLE 6 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 6 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 6 před jeho splatností. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Green Invest Index VC ISIN: AT0000A2Q7S1
 • Participace: 125 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 6 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 6
 • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 6 + participace 125 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %, maximálně 140 %
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva a data pozorování naleznete v letáku.
 • Produktové náklady platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 6.) 0,73 % ročně

Description

Interesting yield potential of up to 40% in five years with a minimum return of 100% of the nominal value (see Note) of PD RESPONSIBLE 6 at the date of its maturity.

ESG is the key “investment theme” for Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6. Its yield depends on the trend of the Solactive ERSTE Green Invest Index VC global index, which is diversified into six underlying assets – ESG stock (USA, Europe, Japan, Emerging Markets) with a 60% weight of the portfolio and ESG bonds (corporate and corporate high yield bonds) accounting for 40% of the portfolio. The individual assets in the index portfolio are represented by the ETF (exchange traded funds) iShares from the reputable company BlackRock. The portfolio is so robustly diversified from thousands of the company’s shares and bonds which meet the strict ESG criteria of the MSCI SRI indexes (Socially Responsible Investment). The control of the portfolio’s volatility stabilises the yield and limits the losses during slumps on markets when the set algorithm targets 7% volatility and compares it with the historical volatility of the monitored portfolio. At high volatility this mechanism reduces exposure to dynamic assets and transfers funds to the money market.

For more information see the leaflet.

Payment notes

Jak PD RESPONSIBLE 6 funguje?

 • Výnos pětiletého PD RESPONSIBLE 6 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Dne 7.4.2021 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 5 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 6 + participace 125 % x (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 6.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 6 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 6 za dobu jeho trvání, tedy za 5 let.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 6. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement

 • The maturity date of the Premium Bond shall be on 16 April 2026
 • The disbursement of the yield and nominal value shall be conducted by Česká spořitelna
 • Liquidity: daily according to current market prices published in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
 • It takes 3 working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------
Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát
svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 6 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 6 před jeho splatností.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. For more details please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer