Look for:

Our offer for

Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030


ISIN:
AT0000A2JSV5

Date: 2022/12/09 00:00:00
Bid Ask
73.93 -
Difference 0.68% (0.52)

General attributes

Type of bondSubordinated bonds
Bond stylesubordinated
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon4.500%
Coupon stylefloating
Coupon payment date2021/04/21
Coupon payment periodsemi annually
Value date2020/10/21
Maturity2030/10/21
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest61.25
Investor tolerance5 (scale 1-7)
Last trading day2030/10/14

PDF Downloads

Flyer CSPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 koupit?

 • Odráží kvalitu Erste Group Bank AG jako silné středoevropské banky a přitom nabízí vyšší výnos v porovnání s klasickými dluhopisovými produkty (nepodříženými).
 • Atraktivní fixní úrok 2,75 % p. a. v prvních dvou letech.
 • Atraktivní pohyblivý úrok od 1 % p. a. do 4,5 % p. a. v následujících osmi letech.
 • Pravidelné půlroční vyplácení úroku.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com.
 • Sdělení lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com, na investičním portálu České
  spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • Ceny dluhopisů jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Držitel Podřízeného dluhopisu EGB Fix-To-Float / 2030 nese kreditní riziko emitenta.
 • Datum emise: 21.10.2020
 • Upisovací období: 29.9.2020 – 20.10.2020
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Minimální investice: 1 ks
 • Fixní úrok (v prvních dvou letech): 2,75 % p. a.
 • Pohyblivý úrok od 3. roku do doby splatnosti: 6M PRIBOR, nejméně však 1 % p. a., maximálně 4,5 % p. a.
 • Výplata úroku: 2x ročně, vždy k 21.4. a 21.10.
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Podřízeného dluhopisu EGB Fix-To-Float / 2030.) 0,61 % ročně
 • Specifická rizika spojená s podřízeným dluhopisem - naleznete v letáku

Description

Důvěřujete finanční síle Erste Group Bank AG a chtěli byste se podílet na úspěchu této renomované středoevropské finanční skupiny? Potenciál zajímavého výnosu Vám nabízí Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 (ERSTE Subordinated Fix-To-Float Note 20-30) s fixním a proměnlivým úročením.

Tento podřízený dluhopis nabízí svým klientům v průběhu svého trvání dva typy úrokového výnosu: fixní a pohyblivý. V krátkodobém horizontu dvou let nabízí v současném úrokovém prostředí nadstandardní fixní úrok 2,75 % p. a. V následujících osmi letech do splacení pak svůj výnos odvozuje od úrovně šestiměsíční sazby PRIBOR, přičemž minimální úrok je 1 % p. a. a maximálně bude dluhopis vyplácet 4,5 % p. a.

Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 je optimální pro všechny, kteří v delším časovém horizontu očekávají růst úrokových sazeb.

Payment notes

Jak se počítá výnos?
 • V prvních dvou letech je dluhopis úročen fixní  úrokovou sazbou 2,75 % p. a.
 • V následujících letech je dluhopis úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která se každý půlrok stanoví podle aktuální šestiměsíční mezibankovní úrokové sazby PRIBOR, nejméně však 1 % p. a. a maximálně 4,5 % p. a.
 • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován mezi 1 % a 4,5 %, obdrží investor úrok ve výši odpovídající této konkrétní hodnotě.
 • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován pod 1 % (např. 0,7 %), obdrží investor úrok ve výši 1 % p. a. 
 • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován nad 4,5 % (např. 5,5 %), obdrží investor úrok ve výši 4,5 % p. a. 
 • Úrok bude vyplácen půlročně.

Settlement

 • The maturity date of the bond shall be 21 October 2030
 • The disbursement of the yield as well as the nominal value shall be conducted by Česká spořitelna.
 • The bond purchase as well as sale settlement takes 3 business days.

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání nákupu: 2 % z objemu
 • Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu dle aktuálního kurzovního lístku

----------------------------------
Pozn.: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, Za předpokladu, že si produkt ponecháte do splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer