Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1


ISIN:
AT0000A2JSU7

Date: 2024/02/23 10:10:00
Bid Ask
97.15 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2025/11/12
Coupon payment periodat maturity
Value date2020/10/05
Maturity2025/11/12
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2025/11/05

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 70% participace na pravidelně pozorovaném vývoji široce diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 70% participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 1.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 1 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty se vztahuje k výplatě při splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 1 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding bonds.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.

PD RESPONSIBLE 1 is not intended for investors (negative product target market) who are unable to bear the possible loss of invested funds in the event of an unfavorable development of the investment.
-------------------------------------

 •  Garance se nevztahuje na situace, kdy dojde k selhání emitenta nebo prodáte-li prémiový dluhopis před jeho splatností.
 •  Držitel PD RESPONSIBLE 1 nese kreditní riziko emitenta.

  You will find more information in the leaflet.
 • Description

  Pětiletý PD RESPONSIBLE 1 je určen pro klienty, kteří nepožadují pravidelné výplaty výnosu, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji kapitálových trhů. 

  Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za pět let s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 1 k datu jeho splatnosti.

  Responsible, neboli odpovědný. Celospolečenské globální téma odpovědnosti se čím dál více propisuje do životů nás všech. Odpovědnost společenská, sociální, odpovědnost vůči životnímu prostředí, odpovědnost firemní politiky ve vztahu vůči zaměstnancům i obchodním partnerům. Ve všech těchto oblastech významně ovlivňuje řízení firem i států. Chovat se odpovědně, to je jasná budoucnost a směr, kterým se řídí a především budou řídit i investiční strategie všech správců aktiv po celém světě. Nejedná se pouze o trend, který může být líbivý v daném okamžiku, jedná se o budoucnost investování. Je to investiční téma, které se již dnes opírá o budovaný legislativní rámec, o poměrně jasně definovaná kritéria, která implementuje do svého řízení stále více společností. Jedná se o vysoké standardy firemní odpovědnosti pokrývající tři definované oblasti ESG – Environmental, Social, Governance (oblast životního prostředí, společensko-sociální, a řízení společností).

  Více informací naleznete v letáku.

  Payment notes

  Jak PD RESPONSIBLE 1 funguje

  • Výnos pětiletého PD RESPONSIBLE 1 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
  • Dne 5. 11. 2020 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
  • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
  • Z těchto 5 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 1 + participace 70 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
  • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 1.
  • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 1 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
  • Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty prémiového dluhopisu za dobu trvání PD RESPONSIBLE 1, tedy za 5 let.
  • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 1. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

  Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

  Settlement

  • splatnost Prémiového dluhopisu je 12.11.2025
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Secondary market

  • Minimum purchased amount: 1 piece
  • This premium bond can only be sold on the market, the price the client sells listed in the exchange rate list is only indicative.
  • The price for procuring the sale is determined by the valid price list, it currently amounts to a maximum of 0.5% of the trade volume.

  -------------------------------------
  Note: The disbursement of the guaranteed amount depends on the ability of the issuer and guarantor to meet its commitments arising from the guarantee.

  Note 2.: Product risk rate weight is on a scale from 1 to 7 from a potentially lower risk and yield of 1 to a potentially higher risk and yield of 7 assuming that you will keep the product until the maturity date. The real risk may substantially differ, if you sell the product prematurely. The product risk-weight is a guide for comparing the rate of risk in comparison with others. It shows how likely it is that you can lose money as a consequence of movements on the markets, or because the issuer will be unable to pay out the money.

   


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer