Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 8


ISIN:
XS2642187996

Date: 2023/12/05 00:00:00
Bid Ask
97.35 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueNL
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2026/12/04
Coupon payment periodat maturity
Value date2023/12/04
Maturity2026/12/04
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance5 (scale 1-7)
Last trading day2026/11/27

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP OIL AUTOCALL 8 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 33 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 11 %
 • již po prvním roce, nebo při některém z následujících čtvrtletních pozorování. Výsledný výnos pak činí 2,75 % (viz. Pozn.) za každé tři měsíce, které uplynuly od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty podkladového aktiva – lehké ropy WTI, pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 100 % (po 15 měsících), 100 % (po 18 měsících), 95 % (po 21 měsících), 90 % (po 24 měsících), 85 % (po 27 měsících), 80 % (po 30 měsících), 75 % (po 33 měsících).
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/
  gm/Public/LegalDocs.aspx, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a alternativních investic.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou 5 (na škále 1 až 7).
 • Jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.
------------------------------------------
 • PDCP OIL AUTOCALL 8 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP OIL AUTOCALL 8 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP OIL AUTOCALL 8 k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení. 
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty klesne hodnota podkladového aktiva pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP OIL AUTOCALL 8 ztratí více než 40 % investovaných peněz.

  Více informací naleznete v letáku.
 • Description

  Tříletý PDCP OIL AUTOCALL 8 nabízí možnost získat atraktivní výnos ve výši 11 % ročně (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 33 %. 
   
  Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 8 se odvozuje od vývoje ceny lehké ropy WTI (nejbližší futures kontrakt na ropu WTI). PDCP OIL AUTOCALL 8 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového aktiva již po prvním roce jeho trvání a následně každé tři měsíce až do data jeho splatnosti.
   
  Ropa se bezpochyby řadí mezi nejdůležitější a nejobchodovanější energetické komodity. Ropa WTI (West Texas Intermediate) je známá též pod pojmem americká lehká ropa. Označení lehká získala díky relativně nízké hustotě a nižšímu obsahu síry. Lehká ropa WTI představuje jeden z hlavních srovnávacích ukazatelů (benchmarků) ceny ropy a je obchodována na komoditní burze NYMEX, New York Mercantile Exchange. Cenu ropy ovlivňuje řada faktorů, vedle nabídky a poptávky také geopolitické události a ekonomické indikátory, proto je právem považována za strategickou surovinu.
   

  • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
  • Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
  • Podkladové aktivum: lehká ropa WTI (nejbližší futures kontrakt na ropu WTI) 
  • Upisovací období: 26. 10. 2023 (9.00) - 27. 11. 2023 (16.00)
   
  Více informací naleznete v letáku.

  Payment notes

  Jak PDCP OIL AUTOCALL 8 funguje?
  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 8 závisí na vývoji ceny podkladového aktiva – lehké ropy WTI (nejbližší futures kontrakt na ropu WTI). 
  • Podkladové aktivum sleduje tržní ceny lehké ropy WTI – futures kontraktů s nejbližším datem dodání.
  • V období trvání PDCP OIL AUTOCALL 8 může dojít již po prvním roce, nebo při některém z následujících čtvrtletních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP OIL AUTOCALL 8 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP OIL AUTOCALL 8 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 2,75 % (viz. Pozn.) za každé tři měsíce, které uplynou od data emise. První automatické předčasné splacení je možné po roce trvání produktu.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP OIL AUTOCALL 8 a celkový výnos 33 % (ekvivalent dvanácti čtvrtletních výnosů ve výši 2,75 % (viz. Pozn.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 8 snížena o ztrátu hodnoty podkladového aktiva od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklady naleznete v letáku.

  Settlement

  • Maturity shall be 04.12.2026
  • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
  • It takes two working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
   

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  -----------------------------------------
  Pozn.: PDCP OIL AUTOCALL 8 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
  Pozn.2: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP OIL AUTOCALL 8.
  Pozn.3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

  Underlying

  CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/C1
  Podkladové aktivum sleduje tržní ceny lehké ropy 
  WTI – futures kontraktů s nejbližším datem dodání. 
  Jedná se o deriváty, které svému držiteli zajišťují právo 
  (nikoli povinnost) koupit ropu za danou cenu.

  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer