Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis GLOBAL 1


ISIN:
XS2544211548

Date: 2023/02/07 09:50:00
Bid Ask
- 100.00
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2027/03/02
Coupon payment periodat maturity
Value date2023/03/02
Maturity2027/03/02
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2027/02/24

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč Prémiový dluhopis GLOBAL 1 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu MSCI World. 
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace na průměrné výkonnosti pozorovaného podkladového aktiva, avšak maximální částka k výplatě je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 1.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 1.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD GLOBAL 1 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD GLOBAL 1 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce https://www.bourse.lu/programme/Programme-Citigroup/14557, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách https://keyinformationdocuments.citi.com na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • PD GLOBAL 1 je strukturovaný dluhopis s návratností minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Držitel PD GLOBAL 1 nese kreditní riziko emitenta a ručitele. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 1 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD GLOBAL 1 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh PD GLOBAL 1 a PD GLOBAL 1 nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 
 • Prémiový dluhopis GLOBAL 1 se řídí anglickým právem. 
 • Emitent:  Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Ručitel: Citigroup Global Markets Limited (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladové aktivum: MSCI World Index
 • Upisovací období: od 26. 1. 2023 (9.00) do 23. 2. 2023 (23.59)                                                                  
 • Participace: 100 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva  
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 1 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 140 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 1 
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 1 + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 % (viz Pozn.), maximálně 140 %
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva a data pozorování naleznete v letáku
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD GLOBAL 1.

Description

Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 1 k datu jeho splatnosti.  
 
Síla globální ekonomiky ovlivňuje celkovou prosperitu společnosti. Vy se na ní můžete podílet díky Prémiovému dluhopisu GLOBAL 1, jehož výnos závisí na vývoji indexu MSCI World. Jedná se o jeden z nejsledovanějších akciových indexů světa, jelikož odráží vývoj globálních akciových trhů. V současné době zahrnuje přibližně 1 500 akciových titulů z 23 vyspělých zemí. Z pohledu regionální struktury mají v indexu aktuálně největší zastoupení akcie amerických společností (70 %), následuje Japonsko (6,3 %), Velká Británie (4,4 %), Kanada (3,5 %) a Francie (3,4 %). Širokou diverzifikaci indexu zajišťuje také jeho sektorové rozložení, najdete v něm mimo jiné IT odvětví (20,2 %), zdravotnictví (14,6 %), finanční sektor (14,3 %), průmysl (10,7 %), cyklické spotřební zboží (10 %), necyklické spotřební zboží (7,9 %) nebo komunikace (6,4 %). Výběr akciových titulů a přezkoumání jednotlivých vah je realizováno na základě tržní kapitalizace společností dvakrát do roka, přičemž revize složení indexu probíhá na kvartální bázi. Tento globálně zaměřený cenový index byl spuštěn 31. března 1986 a jeho dlouhodobá průměrná výkonnost činí 7,85 % ročně.

Payment notes

Jak PD GLOBAL 1 funguje?

 • Výsledný výnos čtyřletého PD GLOBAL 1 závisí na vývoji globálního cenového indexu MSCI World.
 • Dne 23. 2. 2023 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota. 
 • Z těchto čtyř hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou. 
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 1 + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 % (viz Pozn.) a maximálně 140 %. 
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 1. 
 • Během doby trvání PD GLOBAL 1 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 1 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva PD GLOBAL 1 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností). 
Příklady scénářů při splatnosti naleznete v letáku

Settlement

 • splatnost Prémiového dluhopisu je 02.03.2027
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Prodejní cena:100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

-------------------------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 1 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD GLOBAL 1 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD GLOBAL 1 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.

Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD GLOBAL 1 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD GLOBAL 1, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD GLOBAL 1.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.

Find a branch...

Buy securities directly in a branch of Česká spořitelna.

>

Trade via George…

Enjoy the opportunity to trade selected securities online via George, the new banking.

>Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer