Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 1


ISIN:
XS2278413385
Date: - -
Bid Ask
- -
Difference - (-)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2025/05/05
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2021/05/05
Maturity2025/05/05
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest-
Investor tolerance- (scale 1-7)

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: FactSet
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP BEST ENTRY 1 nabízí?

 • Přímou participaci na podkladovém indexu (investiční složka) v kombinaci s pevným úrokem ve výši 5 % p. a. (fixně úročená složka).
 • Pevný výnos ve výši 5 % p. a. ve fixně úročené složce je kalkulován týdně, nezávisle na vývoji podkladového indexu.
 • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 1 tvoří fixně úročenou složku 80 % jmenovité hodnoty.
 • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 1 tvoří investiční složku 20 % jmenovité hodnoty. Tato složka umožňuje přímou expozici na akciový index EURO STOXX 50®.
 • Změna alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou nastává při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru.
 • Bariéry pro přesun 20 % jeho jmenovité hodnoty z fixně úročené do investiční složky jsou 95 %, 90 %, 85 % a 80 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladového indexu k jednotlivým datům pozorování, tj. týdně každou středu.
 • PDCP BEST ENTRY 1 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
  /priips/kid
  , nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP BEST ENTRY 1 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 1 k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50®.
 • Výkonnost investiční složky záleží na vývoji tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50®.
 • Případný zisk nebo ztráta jsou odvozeny od hodnoty, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jednotlivým vstupním hodnotám, na nichž byly Vaše prostředky zainvestovány (viz Pozn.2) (průběžné zainvestování).
 • Držitel PDCP BEST ENTRY 1 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP BEST ENTRY 1 podléhá anglickému právu.
 • Emitent: SG Issuer SA
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladový index: EURO STOXX 50®
 • Pevný výnos: 5 % p. a. z fixně úročené složky
 • Počáteční alokace: 80 % fixně úročená složka / 20 % investiční složka
 • Upisovací období: 7.4.2021 (9:00)–28.4.2021 (16:00)
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty indexu: naleznete v letáku
 • Data pozorování a bariéru pro přesun 20 % jmenovité hodnoty z fixně úročené složky do investiční složky: naleznete v letáku
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP BEST ENTRY 1.) 1,55 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Description

PDCP BEST ENTRY 1 kombinuje fixní úročení s investicí do akciového indexu. Nabízí plnou participaci na vývoji podkladového akciového indexu (investiční složka) a pevný úrok ve výši 5 % p. a. (fixně úročená složka).

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 1 se odvozuje od vývoje podkladového evropského akciového indexu EURO STOXX 50®, a do výše výnosu se započítá i poměrná část fixně úročené složky produktu (5 % p. a.). V závislosti na vývoji podkladového akciového indexu se může měnit podíl zainvestování PDCP BEST ENTRY 1 do jeho jednotlivých složek. Zajímavá konstrukce PDCP BEST ENTRY 1 tak umožňuje změnu alokace z fixně úročené do investiční složky při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru, což znamená atraktivní příležitost k průběžnému zainvestování na nižší úrovni indexu.

Payment notes

Jak PDCP BEST ENTRY 1 funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 1 závisí především na vývoji investiční složky produktu. Investiční složka je reprezentována akciovým indexem EURO STOXX 50®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 28. 4. 2021.
 • Počáteční alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou je 80 % / 20 %.
 • Pevný výnos ve výši 5 % p. a. jmenovité hodnoty z fixně úročené složky PDCP BEST ENTRY 1 je počítán týdně po dobu jeho trvání, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu. Výplata celkového naběhlého úroku je k datu splatnosti.
 • Pro případnou změnu alokace jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 1 probíhá pravidelné pozorování podkladového indexu EURO STOXX 50® každou středu od 12. 5. 2021 do 23. 4. 2025 (rozhodující je denní závěrečná cena indexu).
 • Při poklesu tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50® pod stanovenou bariéru ve výši 95 %, 90 %, 85 % a 80 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) PDCP BEST ENTRY 1 se přesouvá ke dni pozorování 20 % jeho jmenovité hodnoty z fixně úročené složky do investiční složky, a to za nejnižší závěrečnou cenu podkladového indexu z uplynulého týdne. Může tedy nastat změna alokace jmenovité hodnoty např. v poměru 0 % ve fixně úročené složce a 100 % v investiční složce, 60 % ve fixně úročené složce a 40 % v investiční složce aj.
 • Konečná hodnota podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 28. 4. 2025. Tato konečná hodnota tržního kurzu podkladového indexu definuje výkonnost investiční složky PDCP BEST ENTRY 1. Zisk nebo ztráta z investiční složky bude odvozena od závěrečné ceny, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jeho počáteční hodnotě (viz Pozn. 2) a vstupním hodnotám (průběžné zainvestování). V závislosti na alokaci ve fixně úročené složce je stanoven pevný výnos. Výnos ve výši  5 % p. a. z aktuální výše jmenovité hodnoty ve fixně úročené složce, je kalkulován týdně a je vyplacen k datu splatnosti PDCP BEST ENTRY 1.
  Příklady naleznete v letáku&

Settlement

 • splatnost je 5. 5. 2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

------------------------------------------------------------
Pozn.1: PDCP BEST ENTRY 1 kalkuluje pevný úrok týdně ve výši 5 % p. a. z fixně úročené složky, není uplatněno složené úročení, pevný výnos z fixně úročené složky je vyplacen k datu splatnosti.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na přísluš- ných burzách dne 28. 4. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this website, you consent for these tools to be used. For more details and how to opt out of these, please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer