Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír FUTURE MOBILITY


ISIN:
DE000CS8DEB2
Date: - -
Bid Ask
- -
Difference - (-)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCH
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/11/11
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2021/11/11
Maturity2024/11/11
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest-
Investor tolerance- (scale 1-7)

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: FactSet
Advantages Details you should be aware of
Co PDCP FUTURE MOBILITY nabízí
 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 30 % za 3 roky. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) podkladového indexu pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY. 
 • Index MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement zahrnuje akcie 30 kvalitních společností, které se zaměřují na oblast mobility. 
 • PDCP FUTURE MOBILITY je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce https://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/
  prospectuses/prospectuses/prospectus/ye nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP FUTURE MOBILITY negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne tato pod bariéru 50 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP FUTURE MOBILITY ztratí více než 50 % investovaných peněz. 
 • Držitel PDCP FUTURE MOBILITY nese kreditní riziko emitenta.
 • PDCP FUTURE MOBILITY podléhá německému právu. 
 • Emitent:Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladový index:  ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5 % Decrement             
 • Upisovací období: 14. 10. 2021 (9:00) – 4. 11. 2021 (16:00)
 • Data stanovení počáteční, závěrečné hodnoty indexu naleznete v letáku. 
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY 50 % zafixované počáteční hodnoty podkladového indexu, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP FUTURE MOBILITY. ) 3,48 % ročně

Description

PDCP FUTURE MOBILITY nabízí atraktivní potenciál výnosu až 30 % (viz pozn.) za tři roky, přičemž bariéra pro ochranu jmenovité hodnoty je nastavena na zajímavé úrovni 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) podkladového indexu. 
 
Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY se odvozuje od vývoje podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement,který cílí na oblast udržitelné mobility
 
Mobilita budoucnosti respektující ekologii, společenské a ekonomické cíle je v současnosti klíčovou prioritou pro celý svět. Inovativní technologie a moderní způsoby dopravy jako např. autonomní vozidla, elektromobilita, nové platformy dopravních služeb (sdílení dopravních prostředků, alternativní taxislužby, elektrovozítka), chytrá infrastruktura a parkování atd. můžeme zařadit mezi zásadní prvky nového dopravního „ekosystému“. Tyto okolnosti vytváří nové příležitosti pro společnosti zahrnuté v podkladovém indexu.
 
Další informace naleznete v letáku

Payment notes

Jak PDCP FUTURE MOBILITY funguje

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY závisí na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement. 
 • Pokud k datu 4. 11. 2024 neklesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod svou počáteční hodnotu, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 30 % (viz pozn. ).
 • Pokud k datu 4. 11. 2024 klesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod svou počáteční hodnotu, ale současně na nebo nad bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru, ale není vyplacen žádný výnos. 
 • Pokud k datu 4. 11. 2024 klesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP FUTURE MOBILITY vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty snížených o ztrátu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement, kterou zaznamenal od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své počáteční investice a výnos nebude vyplacen. 

Příklady naleznete v letáku

Settlement

 • splatnost je 11.11.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP FUTURE MOBILITY vyplácí případný výnos jednorázově při splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu vypočítána na základě závěrečných cen sledovaných aktiv dne 4. 11. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. For more details please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer