Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis GLOBAL 12


ISIN:
AT0000A3CT56

Date: 2024/05/20 00:00:00
Bid Ask
96.49 100.00
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCZ
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2027/12/20
Coupon payment periodat maturity
Value date2024/05/14
Maturity2027/12/20
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2027/12/13

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Proč Prémiový dluhopis GLOBAL 12 koupit?
 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – STOXX Global 1800 Price Index (EUR). 
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace na průměrné výkonnosti půlročně pozorovaného podkladového aktiva, avšak maximální částka k výplatě je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 12.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 12.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD GLOBAL 12 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny, a.s. kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD GLOBAL 12 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Erste Group Bank AG jako emitent a tvůrce tohoto investičního nástroje zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding bonds.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
PD GLOBAL 12 is not intended for investors (negative product target market) who are unable to bear the possible loss of invested funds in the event of an unfavorable development of the investment.

The client's compatibility with the product's target market will be evaluated during the purchase process.
-----------------------------------------
 • Držitel PD GLOBAL 12 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 12 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny produktu. 
 •  
  Více informací naleznete v letáku.

  Description

  Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za 44 měsíců s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 12 k datu jeho splatnosti.  
   
  Síla globální ekonomiky ovlivňuje celkovou prosperitu společnosti. Vy se na ní můžete podílet díky PD GLOBAL 12, jehož výnos závisí na vývoji indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Největší pozice v indexu reprezentuje pětice významných amerických technologických společností – Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META, kterou dále rozšiřují i další vysoce kvalitní společnosti napříč sektory – Amazon (spotřební zboží), Broadcom (technologie), Eli Lilly (zdravotnictví) a JPMorgan Chase &Co., Berkshire Hathaway (finance). Aktuálně ve složení indexu dominuje technologický sektor (25,8 %), velkou váhu má také průmysl (12,8 %) a zdravotní péče (11,6 %). Z pohledu regionální struktury mají v indexu největší zastoupení americké společnosti (cca 68,9 %), následuje Japonsko (cca 7,5 %) a Velká Británie (cca 4,1 %). Podkladový akciový index je vedený v eurech. V rámci výpočtu jeho hodnoty dochází k přepočtu všech sledovaných akciových titulů aktuálním kurzem měny daného aktiva vůči euru.  
   
  Složení indexu je revidováno na kvartální bázi a jeho volatilita není omezována či kontrolována. Index může generovat zajímavý potenciál pro růstové produkty tohoto typu. PD GLOBAL 12 navíc garantuje návratnost min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti. 
   
  • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A+ / Moody's A2 / Fitch A)
  • Podkladové aktivum: STOXX Global 1800 Price Index (EUR), (SXW1E)
                  
  Více informací naleznete v letáku.

  Payment notes

  Jak PD GLOBAL 12 funguje?
  • Výsledný výnos PD GLOBAL 12 závisí na vývoji globálního akciového indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). 
  • Dne 11. 6. 2024 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva. 
  • Podkladové aktivum je půlročně pozorováno. Každý půlrok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.  
  • Z těchto sedmi hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.  
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 12 + participace 100 % × (průměrná hodnota 7 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 % (viz. Pozn.) a maximálně 140 %.  
  • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz. Pozn.) PD GLOBAL 12.  
  • Během doby trvání PD GLOBAL 12 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek. 
  • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 10 za dobu jeho trvání, tedy za 44 měsíců. 
  • Pravidelné půlroční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva PD GLOBAL 12 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností). 

  Settlement

  • The maturity of Prémiový dluhopis is 20th December 2027
  • The yield and nominal value is paid out by Česká spořitelna
  • The settlement of the buying and selling of Prémiový dluhopis takes 2 working days

  Secondary market

  • Minimum purchased amount: 1 piece
  • Selling price: 100%, no fee
  • Liquidity: daily according to current market prices, indications in the Česká spořitelna, a. s. Exchange Rate List
  • Price for early redemption: according to the current Price List (balance at the bond issue date: 2% of the transaction volume)
  --------------------------------------

   

  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 11 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD GLOBAL 11 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD GLOBAL 11 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.
  Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD GLOBAL 11 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD GLOBAL 11, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.
  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD GLOBAL 11.


  Underlying

  STOXX GLOBAL 1800(EUR)
  CH0111485204
  Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Portfolio indexu reprezentuje pětice významných amerických technologických společností – Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META.

  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.

  Find a branch...

  Buy securities directly in a branch of Česká spořitelna.

  >

  Trade via George…

  Enjoy the opportunity to trade selected securities online via George, the new banking.

  >  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer