Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis GLOBAL 12


ISIN:
AT0000A3CT56

Date: 2024/06/24 12:10:00
Bid Ask
98.70 -
Difference 1.10% (1.08)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCZ
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2027/12/20
Coupon payment periodat maturity
Value date2024/05/14
Maturity2027/12/20
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2027/12/13

PDF Downloads

Key Information DocumentPDF Download

Legal note

This product is no longer publicly offered. The product-specific content published here is for information purposes only for those who are already invested and does not constitute marketing communication. Erste Group Bank AG no longer consents to the use of the prospectus for a public offering of this product by third parties.
Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.

Description

Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za 44 měsíců s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 12 k datu jeho splatnosti.  
 
Síla globální ekonomiky ovlivňuje celkovou prosperitu společnosti. Vy se na ní můžete podílet díky PD GLOBAL 12, jehož výnos závisí na vývoji indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Největší pozice v indexu reprezentuje pětice významných amerických technologických společností – Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META, kterou dále rozšiřují i další vysoce kvalitní společnosti napříč sektory – Amazon (spotřební zboží), Broadcom (technologie), Eli Lilly (zdravotnictví) a JPMorgan Chase &Co., Berkshire Hathaway (finance). Aktuálně ve složení indexu dominuje technologický sektor (25,8 %), velkou váhu má také průmysl (12,8 %) a zdravotní péče (11,6 %). Z pohledu regionální struktury mají v indexu největší zastoupení americké společnosti (cca 68,9 %), následuje Japonsko (cca 7,5 %) a Velká Británie (cca 4,1 %). Podkladový akciový index je vedený v eurech. V rámci výpočtu jeho hodnoty dochází k přepočtu všech sledovaných akciových titulů aktuálním kurzem měny daného aktiva vůči euru.  
 
Složení indexu je revidováno na kvartální bázi a jeho volatilita není omezována či kontrolována. Index může generovat zajímavý potenciál pro růstové produkty tohoto typu. PD GLOBAL 12 navíc garantuje návratnost min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti. 
 
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A+ / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: STOXX Global 1800 Price Index (EUR), (SXW1E)
                
Více informací naleznete v letáku.

Payment notes

Jak PD GLOBAL 12 funguje?
 • Výsledný výnos PD GLOBAL 12 závisí na vývoji globálního akciového indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). 
 • Dne 11. 6. 2024 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva. 
 • Podkladové aktivum je půlročně pozorováno. Každý půlrok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.  
 • Z těchto sedmi hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.  
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 12 + participace 100 % × (průměrná hodnota 7 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 % (viz. Pozn.) a maximálně 140 %.  
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz. Pozn.) PD GLOBAL 12.  
 • Během doby trvání PD GLOBAL 12 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek. 
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 10 za dobu jeho trvání, tedy za 44 měsíců. 
 • Pravidelné půlroční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva PD GLOBAL 12 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností). 

Settlement

 • The maturity of Prémiový dluhopis is 20th December 2027
 • The yield and nominal value is paid out by Česká spořitelna
 • The settlement of the buying and selling of Prémiový dluhopis takes 2 working days

Secondary market

 • Minimum purchased amount: 1 piece
 • Selling price: 100%, no fee
 • Liquidity: daily according to current market prices, indications in the Česká spořitelna, a. s. Exchange Rate List
 • Price for early redemption: according to the current Price List (balance at the bond issue date: 2% of the transaction volume)
--------------------------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 12 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD GLOBAL 12 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD GLOBAL 12 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.
Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD GLOBAL 12 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD GLOBAL 12, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.
Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD GLOBAL 12.


Underlying

STOXX GLOBAL 1800(EUR)
CH0111485204
Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Portfolio indexu reprezentuje pětice významných amerických technologických společností – Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer