Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5


ISIN:
AT0000A2CWR0

Date: 2020/05/28 09:16:06
Bid Ask
103.40 -
Difference 0.63% (0.66)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/04/03
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2020/02/24
Maturity2024/04/03
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest0.00
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2024/03/26

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 125 % participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu iSTOXX Global Demography Select 50 Index.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 125 % participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD DEMOGRAPHY SELECT 5.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD DEMOGRAPHY SELECT 5 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje k výplatě při splatnosti.
 • PD DEMOGRAPHY SELECT 5 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com.
 • Sdělení lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com a na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz
  -------------------------------------

Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z garance. 

 • U PD DEMOGRAPHY SELECT 5 je garantována návratnost celé investované částky. PD DEMOGRAPHY SELECT 5 garantuje návratnost minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Garance se nevztahuje na situace, kdy dojde k selhání emitenta nebo prodáte-li prémiový dluhopis před jeho splatností.
 • Držitel PD DEMOGRAPHY SELECT 5 nese kreditní riziko emitenta.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Erste Group Bank AG
 • Podkladové aktivum: iSTOXX Global Demography Select 50 Index
 • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva: 24.3.2020
 • Pozorování: roční, vždy k 24.3., s konvencí následujícího pracovního dne
 • Poslední pozorování: 25.3.2024
 • Maximální výplata: 140 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 5
 • Participace: 125 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 5 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 5 + participace 125 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %, maximálně 140 %
 • Produktové náklady platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete ve Smlouvě o nákupu PD DEMOGRAPHY SELECT 5) 0,81 %, ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Minimální investice: 1 ks

Description

Each rationally thinking person looks for ways to get the most effective return on his money. For many it is then important to know in advance how the investment may grow and, most of all, what is its yield potential and the market risk he takes. If these parameters are also important to you then you might be interested in investing in Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5.

The four-year PD DEMOGRAPHY SELECT 5 is designed for clients who do not require regular disbursements of the yield, but prefer growth of their investment depending on the trend of index composed from more stock titles.

PD DEMOGRAPHY SELECT 5 offers an attractive yield potential of up to 40% in four years, whereas at the maturity date it guarantees a return of 100% of its nominal value (see Note).

One of the fundamental factors that affect the global economy is demographic development. The key demographic changes are lower birth rate, longer life expectancy, people moving to bigger cities, as well as the rise of the living standard of a constantly greater number of people in the world. Demographic changes are projected into consumer behaviour, development of new technologies, they affect demands on development in the field of pharmacy, environmental protection and changes in production processes. It can be said that they are changing the outlook on the entire world and have a fundamental impact on corporate management in many branches and sectors. The proper identification of specific companies which could profit from demographic changes in the next few years is really crucial.

Payment notes

Jak Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 funguje?

 • Výnos čtyřletého PD DEMOGRAPHY SELECT 5 závisí na vývoji globálního indexu iSTOXX Global Demography Select 50 Index.
 • Dne 24.03.2020 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 4 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 5 + participace 125 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD DEMOGRAPHY SELECT 5.
 • Během doby trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 5 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty prémiového dluhopisu za dobu trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 5 tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 5. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement

 • Maturity of the Premium Bond is 3 April 2024
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
 • Liquidity: daily according to current market prices in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • Minimum purchased amount: 1 piece
 • The Premium Bond can be sold even before the maturity date for the price in the Česká spořitelna Exchange Rate List which can be found here at the Investment Centre/Exchange Rate Lists

-------------------------------------
Note: The disbursement of the guaranteed amount depends on the ability of the issuer to meet its commitments arising from the guarantee.
Note 2: Product risk rate weight is on a scale from 1 to 7 from a potentially lower risk and yield of 1 to a potentially higher risk and yield of 7 assuming that you will keep the product until the maturity date. The real risk may substantially differ, if you sell the product prematurely. The product risk-weight is a guide for comparing the rate of risk of this product in comparison with others. It shows how likely it is that you can lose money as a consequence of movements on the markets, or because the issuer will be unable to pay out the money.


Underlying

STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50
CH0321940899

This index includes the shares of 50 companies on which demographic changes can have a positive effect. The authors of the index in their choice focus on seven areas: financial sector, pharmacy, infrastructure, real estate, media & technology, leisure & luxury. The basic characteristics of the share titles are a high dividend and low volatility which are defining for the weight of shares in the index. A maximum of 10 companies can be represented from each sector in the index. The structure of the index is reviewed on a quarterly basis.


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this website, you consent for these tools to be used. For more details and how to opt out of these, please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer