Zajímá mne:

Produkty

Vyhledávání analýz a prognóz

Zvolte kriteria pro výběr
Určete časový rozsah rozsah informace
Datum

Strana 1 z 3
<<
<
>
>>

57 výsledků hledání

Documents found:

Datum NadpisZdroj
22.02.2024enRomania Special Report: Wide Structural Current Account Deficit Erste Group Research
06.02.2024enSerbia Special Report: Serbia eyeing an investment gradeErste Group Research
31.01.2024enRomania Special | Inflation drivers: GDP deflator approachErste Group Research
23.01.2024enSDG: Visible progress amid several challengesErste Group Research
20.12.2023enCEE Special | Key events to watch in the region in 2024Erste Group Research
19.12.2023enRomania Special | Inflation drivers: tradable vs. non-tradable pricesErste Group Research
12.12.2023enCzechia Special Report | What is the Czech central bank waiting for?Erste Group Research
09.11.2023enCEE Special Report | To what extent is CEE resilient to German slowdown?Erste Group Research
06.11.2023enRomania Special | Inflation forecast updateErste Group Research
30.10.2023enRomania Education Special Report | Boosting Prosperity Through Education Erste Group Research
12.10.2023enRomania Special | Oil price pass-through into inflationErste Group Research
28.09.2023enCEE Special Report | Explanatory and Predictive Yields Modelling CEE countriesErste Group Research
25.09.2023enTurning Available Funding Into Better Living Erste Group Research
20.09.2023enRomania Special | We revise downwards GDP growth forecast for 2024 to +3.3% Erste Group Research
20.09.2023enCroatia progressing on SDG frontErste Group Research
12.09.2023enSlovakia on its way to sustainable developmentErste Group Research
05.09.2023enCEE Special Report | EVs to shape CEE automotive sectorErste Group Research
21.08.2023enCEE Special Report | Central bank losses have eroded their capitalErste Group Research
11.08.2023enRomania Special Report | Labour Market Should Prevent Early Dovish NBR PivotErste Group Research
11.08.2023enCEE Special Report | CEE keeps progressing in Social Development GoalsErste Group ResearchOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.