Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 3
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/202412
TSLFZ24
186,649USD22.05.2024
18:37
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C1
TSLFC1
194,5601USD01.02.2024
18:37
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C10
TSLFC10
219,8571USD22.01.2024
18:37
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C11
TSLFC11
189,6281USD06.05.2024
18:30
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C2
TSLFC2
261,4267USD29.12.2023
18:38
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C3
TSLFC3
257,2829USD06.12.2023
18:47
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C4
TSLFC4
248,7721USD12.12.2023
18:37
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C5
TSLFC5
197,7053USD04.03.2024
18:33
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C6
TSLFC6
184,0605USD08.03.2024
18:22
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C7
TSLFC7
187,637USD26.03.2024
18:29
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C8
TSLFC8
174,8168USD03.04.2024
18:29
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLF) - EUX/C9
TSLFC9
170,3898USD14.03.2024
18:40
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLG) - EUX/202406
TSLGM24
181,5521USD22.05.2024
18:37
6.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLG) - EUX/202407
TSLGN24
182,3462USD22.05.2024
18:37
7.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLG) - EUX/202408
TSLGQ24
183,1422USD22.05.2024
18:37
8.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLG) - EUX/202409
TSLGU24
184,1268USD22.05.2024
18:37
9.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLG) - EUX/202410
TSLGV24
184,9083USD22.05.2024
18:37
10.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLG) - EUX/202411
TSLGX24
185,6873USD22.05.2024
18:37
11.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLG) - EUX/202412
TSLGZ24
186,649USD22.05.2024
18:37
12.2024EUX
TESLA INC. FUTURE (TSLG) - EUX/202501
TSLGF25
187,4102USD22.05.2024
18:37
1.2025EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.