Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 3
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/202403
TVERH24
63,8093EUR22.02.2024
18:50
3.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/202404
TVERJ24
63,809EUR22.02.2024
18:50
4.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/202405
TVERK24
63,4557EUR22.02.2024
18:50
5.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/202406
TVERM24
63,4537EUR22.02.2024
18:50
6.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/202409
TVERU24
63,4651EUR22.02.2024
18:50
9.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/202412
TVERZ24
63,4908EUR22.02.2024
18:50
12.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/202503
TVERH25
63,5275EUR22.02.2024
18:50
3.2025EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/202506
TVERM25
63,1888EUR22.02.2024
18:50
6.2025EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/202512
TVERZ25
63,2544EUR22.02.2024
18:50
12.2025EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/C1
TVERC1
63,8093EUR22.02.2024
18:50
3.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/C2
TVERC2
63,809EUR22.02.2024
18:50
4.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/C3
TVERC3
63,4557EUR22.02.2024
18:50
5.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/C4
TVERC4
63,4537EUR22.02.2024
18:50
6.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/C5
TVERC5
63,4651EUR22.02.2024
18:50
9.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/C6
TVERC6
63,4908EUR22.02.2024
18:50
12.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/C7
TVERC7
63,5275EUR22.02.2024
18:50
3.2025EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/C8
TVERC8
63,1888EUR22.02.2024
18:50
6.2025EUX
VERBUND AG FUTURE (TVER) - EUX/C9
TVERC9
63,2544EUR22.02.2024
18:50
12.2025EUX
VERBUND AG FUTURE (VERG) - EUX/202403
VERGH24
63,5508EUR22.02.2024
18:31
3.2024EUX
VERBUND AG FUTURE (VERG) - EUX/202404
VERGJ24
63,7942EUR22.02.2024
18:31
4.2024EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.