Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 3
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
(TVOD) - EUX/202406
TVODM24
79,1645GBp20.05.2024
19:13
6.2024EUX
(TVOD) - EUX/202407
TVODN24
79,1737GBp20.05.2024
19:13
7.2024EUX
(TVOD) - EUX/202408
TVODQ24
79,2007GBp20.05.2024
19:13
8.2024EUX
(TVOD) - EUX/202409
TVODU24
79,2307GBp20.05.2024
19:13
9.2024EUX
(TVOD) - EUX/202412
TVODZ24
79,2956GBp20.05.2024
19:13
12.2024EUX
(TVOD) - EUX/202503
TVODH25
79,339GBp20.05.2024
19:13
3.2025EUX
(TVOD) - EUX/202506
TVODM25
79,4023GBp20.05.2024
19:13
6.2025EUX
(TVOD) - EUX/202512
TVODZ25
79,5035GBp20.05.2024
19:13
12.2025EUX
(TVOD) - EUX/C1
TVODC1
70,6013GBp06.05.2024
13:15
6.2024EUX
(TVOD) - EUX/C2
TVODC2
70,6044GBp06.05.2024
13:15
7.2024EUX
(TVOD) - EUX/C3
TVODC3
69,8837GBp30.04.2024
19:06
8.2024EUX
(TVOD) - EUX/C4
TVODC4
70,6199GBp06.05.2024
13:15
9.2024EUX
(TVOD) - EUX/C5
TVODC5
69,9335GBp30.04.2024
19:06
12.2024EUX
(TVOD) - EUX/C6
TVODC6
70,7244GBp06.05.2024
13:15
3.2025EUX
(TVOD) - EUX/C7
TVODC7
70,0601GBp30.04.2024
19:06
6.2025EUX
(TVOD) - EUX/C8
TVODC8
71,6285GBp26.03.2024
18:50
12.2025EUX
(TVOD) - EUX/C9
TVODC9
70,9389GBp06.05.2024
13:15
12.2025EUX
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202406
VODHM24
73,6505GBp20.05.2024
19:01
6.2024EUX
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202407
VODHN24
73,9504GBp20.05.2024
19:01
7.2024EUX
VODAFONE GROUP PLC FUTURE (VODH) - EUX/202408
VODHQ24
74,2535GBp20.05.2024
19:01
8.2024EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.