Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 2
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202405
CSCFK24
48,57USD19.04.2024
18:41
5.2024EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202406
CSCFM24
48,828USD19.04.2024
18:41
6.2024EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202407
CSCFN24
48,6388USD19.04.2024
18:41
7.2024EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202408
CSCFQ24
48,8487USD19.04.2024
18:41
8.2024EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202409
CSCFU24
49,1133USD19.04.2024
18:41
9.2024EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202410
CSCFV24
48,9273USD19.04.2024
18:41
10.2024EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202411
CSCFX24
49,1326USD19.04.2024
18:41
11.2024EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202412
CSCFZ24
49,3859USD19.04.2024
18:41
12.2024EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202501
CSCFF25
49,1872USD19.04.2024
18:41
1.2025EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202502
CSCFG25
49,433USD19.04.2024
18:41
2.2025EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202503
CSCFH25
49,6276USD19.04.2024
18:41
3.2025EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202504
CSCFJ25
49,4333USD19.04.2024
18:41
4.2025EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202505
CSCFK25
---5.2025-
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202512
CSCFZ25
50,3079USD19.04.2024
18:41
12.2025EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/202612
CSCFZ26
51,0652USD19.04.2024
18:41
12.2026EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/C1
CSCFC1
48,37USD19.04.2024
18:33
5.2024EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/C10
CSCFC10
49,1872USD19.04.2024
18:41
2.2025EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/C11
CSCFC11
49,433USD19.04.2024
18:41
3.2025EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/C12
CSCFC12
49,6276USD19.04.2024
18:41
4.2025EUX
CISCO SYSTEMS INC. FUTURE (CSCF) - EUX/C13
CSCFC13
49,4333USD19.04.2024
18:41
12.2025EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.