Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 2
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202306
DISFM23
90,7269USD02.06.2023
18:32
6.2023EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202307
DISFN23
91,0124USD02.06.2023
18:32
7.2023EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202308
DISFQ23
91,4094USD02.06.2023
18:32
8.2023EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202309
DISFU23
91,8082USD02.06.2023
18:32
9.2023EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202310
DISFV23
92,3054USD02.06.2023
18:32
10.2023EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202311
DISFX23
92,7061USD02.06.2023
18:32
11.2023EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202312
DISFZ23
92,905USD02.06.2023
18:32
12.2023EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202401
DISFF24
93,3912USD02.06.2023
18:32
1.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202402
DISFG24
93,7786USD02.06.2023
18:32
2.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202403
DISFH24
94,1585USD02.06.2023
18:32
3.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202404
DISFJ24
94,611USD02.06.2023
18:32
4.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202405
DISFK24
94,967USD02.06.2023
18:32
5.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202406
DISFM24
95,3936USD02.06.2023
18:32
6.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202412
DISFZ24
96,9347USD02.06.2023
18:32
12.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/202512
DISFZ25
100,0235USD02.06.2023
18:32
12.2025EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/C1
DISFC1
90,7269USD02.06.2023
18:32
6.2023EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/C10
DISFC10
94,1585USD02.06.2023
18:32
3.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/C11
DISFC11
94,611USD02.06.2023
18:32
4.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/C12
DISFC12
94,967USD02.06.2023
18:32
5.2024EUX
DISNEY CO., THE WALT FUTURE (DISF) - EUX/C13
DISFC13
95,3936USD02.06.2023
18:32
6.2024EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.