Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 2
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202403
AMGFH24
284,063USD20.02.2024
18:30
3.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202404
AMGFJ24
285,5716USD20.02.2024
18:30
4.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202405
AMGFK24
284,8714USD20.02.2024
18:30
5.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202406
AMGFM24
286,3906USD20.02.2024
18:30
6.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202407
AMGFN24
287,6049USD20.02.2024
18:30
7.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202408
AMGFQ24
286,8843USD20.02.2024
18:30
8.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202409
AMGFU24
288,3319USD20.02.2024
18:30
9.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202410
AMGFV24
289,4638USD20.02.2024
18:30
10.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202411
AMGFX24
290,581USD20.02.2024
18:30
11.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202412
AMGFZ24
289,99USD20.02.2024
18:30
12.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202501
AMGFF25
291,0438USD20.02.2024
18:30
1.2025EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202502
AMGFG25
290,3927USD20.02.2024
18:30
2.2025EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202503
AMGFH25
291,4103USD20.02.2024
18:30
3.2025EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202512
AMGFZ25
294,7543USD20.02.2024
18:30
12.2025EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/202612
AMGFZ26
298,5499USD20.02.2024
18:30
12.2026EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/C1
AMGFC1
284,063USD20.02.2024
18:30
3.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/C10
AMGFC10
289,99USD20.02.2024
18:30
12.2024EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/C11
AMGFC11
291,0438USD20.02.2024
18:30
1.2025EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/C12
AMGFC12
290,3927USD20.02.2024
18:30
2.2025EUX
AMGEN INC. FUTURE (AMGF) - EUX/C13
AMGFC13
291,4103USD20.02.2024
18:30
3.2025EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.