Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 2
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202406
DOCFM24
149,8917EUR21.05.2024
18:43
6.2024EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202407
DOCFN24
148,3762EUR21.05.2024
18:43
7.2024EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202408
DOCFQ24
148,8196EUR21.05.2024
18:43
8.2024EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202409
DOCFU24
149,3657EUR21.05.2024
18:43
9.2024EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202410
DOCFV24
149,7977EUR21.05.2024
18:43
10.2024EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202411
DOCFX24
150,2269EUR21.05.2024
18:43
11.2024EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202412
DOCFZ24
150,7476EUR21.05.2024
18:43
12.2024EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202501
DOCFF25
151,1536EUR21.05.2024
18:43
1.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202502
DOCFG25
151,6521EUR21.05.2024
18:43
2.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202503
DOCFH25
152,0317EUR21.05.2024
18:43
3.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202504
DOCFJ25
152,388EUR21.05.2024
18:43
4.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202505
DOCFK25
152,7612EUR21.05.2024
18:43
5.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202506
DOCFM25
153,2186EUR21.05.2024
18:43
6.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202512
DOCFZ25
153,7023EUR21.05.2024
18:43
12.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/202612
DOCFZ26
157,1568EUR21.05.2024
18:43
12.2026EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/C1
DOCFC1
144,0613EUR30.04.2024
18:39
6.2024EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/C10
DOCFC10
146,8176EUR06.05.2024
18:29
3.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/C11
DOCFC11
145,2861EUR30.04.2024
18:39
4.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/C12
DOCFC12
145,6235EUR30.04.2024
18:39
5.2025EUX
DO & CO AG FUTURE (DOCF) - EUX/C13
DOCFC13
145,9862EUR30.04.2024
18:39
6.2025EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.