Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 4
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20240619
EUR-GBP0624
0,8567GBP21.05.2024
18:45
6.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20240717
EUR-GBP0724
0,8521GBP30.05.2024
03:51
7.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20240821
EUR-GBP0824
0,8535GBP30.05.2024
03:51
8.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20240918
EUR-GBP0924
0,8544GBP30.05.2024
03:51
9.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20241218
EUR-GBP1224
0,858GBP30.05.2024
03:51
12.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20250319
EUR-GBP0325
0,8618GBP30.05.2024
03:51
3.2025BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20250618
EUR-GBP0625
0,8652GBP30.05.2024
03:51
6.2025BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20250917
EUR-GBP0925
0,8688GBP30.05.2024
03:51
9.2025BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20251217
EUR-GBP1225
0,8723GBP30.05.2024
03:51
12.2025BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/20260318
EUR-GBP0326
0,8758GBP30.05.2024
03:51
3.2026BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C1
EUR/GBPC1
0,8621GBP23.04.2024
18:35
6.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C10
EUR/GBPC10
0,8824GBP06.05.2024
03:52
3.2026BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C2
EUR/GBPC2
0,8545GBP17.04.2024
18:34
7.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C3
EUR/GBPC3
0,8741GBP15.11.2023
18:36
8.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C4
EUR/GBPC4
0,8462GBP04.02.2022
16:04
9.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C5
EUR/GBPC5
0,8657GBP06.05.2024
03:52
12.2024BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C6
EUR/GBPC6
0,8695GBP06.05.2024
03:52
3.2025BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C7
EUR/GBPC7
0,8727GBP06.05.2024
03:52
6.2025BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C8
EUR/GBPC8
0,8759GBP06.05.2024
03:52
9.2025BUD
EURO/GBP FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-GBP) - BUD/C9
EUR/GBPC9
0,8792GBP06.05.2024
03:52
12.2025BUDOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.