Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/20230221
MOL0223
2.753,00HUF01.02.2023
18:27
2.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/20230321
MOL0323
2.764,00HUF30.01.2023
18:23
3.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/20230425
MOL0423
2.790,00HUF20.01.2023
18:27
4.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/20230620
MOL0623
2.844,00HUF01.02.2023
03:51
6.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/20230919
MOL0923
2.939,00HUF01.02.2023
03:51
9.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/20231219
MOL1223
3.026,00HUF01.02.2023
03:51
12.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/C1
MOLC1
2.753,00HUF01.02.2023
18:27
2.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/C2
MOLC2
2.764,00HUF30.01.2023
18:23
3.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/C3
MOLC3
2.790,00HUF25.01.2023
03:12
4.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/C4
MOLC4
2.790,00HUF20.01.2023
18:27
6.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/C5
MOLC5
2.450,00HUF19.08.2021
11:19
9.2023BUD
MOL SHARE FUTURES (MOL) - BUD/C6
MOLC6
1.995,00HUF13.05.2020
05:17
12.2023BUDOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.