Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 2
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
EHU (EHU) - CMR (FLOOR)/C1
EHUC1
---9.2021-
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20240417
EUR0424
393,98HUF15.04.2024
16:29
4.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20240515
EUR0524
395,23HUF15.04.2024
16:14
5.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20240619
EUR0624
396,10HUF15.04.2024
15:58
6.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20240717
EUR0724
400,00HUF27.03.2024
18:37
7.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20240821
EUR0824
395,18HUF05.04.2024
18:48
8.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20240918
EUR0924
395,40HUF05.04.2024
18:48
9.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20241016
EUR1024
393,98HUF05.12.2023
19:43
10.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20241120
EUR1124
390,55HUF08.01.2024
18:48
11.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20241218
EUR1224
397,20HUF20.12.2023
18:45
12.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20250115
EUR0125
394,45HUF02.02.2024
18:28
1.2025BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20250219
EUR0225
403,65HUF15.04.2024
03:46
2.2025BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20250319
EUR0325
404,54HUF15.04.2024
03:46
3.2025BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20250618
EUR0625
407,53HUF15.04.2024
03:46
6.2025BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20250917
EUR0925
410,57HUF15.04.2024
03:46
9.2025BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20251217
EUR1225
413,63HUF15.04.2024
03:46
12.2025BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/20260318
EUR0326
416,72HUF15.04.2024
03:46
3.2026BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/C1
EURC1
393,98HUF15.04.2024
16:29
4.2024BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/C10
EURC10
394,45HUF21.03.2024
03:39
1.2025BUD
EURO/HUF FUTURES (EUR) - BUD/C11
EURC11
394,45HUF22.02.2024
03:33
2.2025BUDOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.