Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 2
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
ECZ (ECZ) - CMR (FLOOR)/C1
ECZC1
0,0367USD08.05.2020
21:17
9.2021CMR
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20230621
EUR-CZK0623
23,6994CZK30.05.2023
03:47
6.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20230719
EUR-CZK0723
23,7689CZK30.05.2023
03:47
7.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20230816
EUR-CZK0823
23,8289CZK30.05.2023
03:47
8.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20230920
EUR-CZK0923
23,9109CZK30.05.2023
03:47
9.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20231220
EUR-CZK1223
24,099CZK30.05.2023
03:47
12.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20240320
EUR-CZK0324
24,2278CZK30.05.2023
03:47
3.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20240619
EUR-CZK0624
24,4042CZK30.05.2023
03:47
6.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20240918
EUR-CZK0924
24,5873CZK30.05.2023
03:47
9.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20241218
EUR-CZK1224
24,7719CZK30.05.2023
03:47
12.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20250319
EUR-CZK0325
24,9578CZK30.05.2023
03:47
3.2025BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C1
EUR/CZKC1
25,925CZK31.10.2018
15:19
6.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C10
EUR/CZKC10
24,9578CZK30.05.2023
03:47
3.2025BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C2
EUR/CZKC2
23,7689CZK30.05.2023
03:47
7.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C3
EUR/CZKC3
23,8289CZK30.05.2023
03:47
8.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C4
EUR/CZKC4
23,9109CZK30.05.2023
03:47
9.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C5
EUR/CZKC5
24,099CZK30.05.2023
03:47
12.2023BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C6
EUR/CZKC6
24,2278CZK30.05.2023
03:47
3.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C7
EUR/CZKC7
24,4042CZK30.05.2023
03:47
6.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C8
EUR/CZKC8
24,5873CZK30.05.2023
03:47
9.2024BUDOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.