Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 2
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
ECZ (ECZ) - CMR (FLOOR)/C1
ECZC1
---9.2021-
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20240417
EUR-CZK0424
25,3301CZK16.04.2024
03:53
4.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20240515
EUR-CZK0524
25,3661CZK16.04.2024
03:53
5.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20240619
EUR-CZK0624
25,35CZK09.02.2024
18:40
6.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20240918
EUR-CZK0924
25,4759CZK16.04.2024
03:53
9.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20241218
EUR-CZK1224
25,5603CZK16.04.2024
03:53
12.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20250319
EUR-CZK0325
25,5286CZK16.04.2024
03:53
3.2025BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20250618
EUR-CZK0625
25,5824CZK16.04.2024
03:53
6.2025BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20250917
EUR-CZK0925
25,6368CZK16.04.2024
03:53
9.2025BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20251217
EUR-CZK1225
25,6913CZK16.04.2024
03:53
12.2025BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/20260318
EUR-CZK0326
25,7459CZK16.04.2024
03:53
3.2026BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C1
EUR/CZKC1
25,925CZK31.10.2018
15:19
4.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C10
EUR/CZKC10
25,7459CZK16.04.2024
03:53
3.2026BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C2
EUR/CZKC2
25,3661CZK16.04.2024
03:53
5.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C3
EUR/CZKC3
25,35CZK21.03.2024
03:39
6.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C4
EUR/CZKC4
25,35CZK09.02.2024
15:39
9.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C5
EUR/CZKC5
25,5603CZK16.04.2024
03:53
12.2024BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C6
EUR/CZKC6
25,5286CZK16.04.2024
03:53
3.2025BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C7
EUR/CZKC7
25,5824CZK16.04.2024
03:53
6.2025BUD
EURO/CZK FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CZK) - BUD/C8
EUR/CZKC8
25,6368CZK16.04.2024
03:53
9.2025BUDOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.