Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 3
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202404
OMVGJ24
44,4596EUR15.04.2024
18:48
4.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202405
OMVGK24
44,5927EUR15.04.2024
18:48
5.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202406
OMVGM24
42,3582EUR15.04.2024
18:48
6.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202407
OMVGN24
42,486EUR15.04.2024
18:48
7.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202408
OMVGQ24
42,6105EUR15.04.2024
18:48
8.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202409
OMVGU24
42,7642EUR15.04.2024
18:48
9.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202410
OMVGV24
42,8857EUR15.04.2024
18:48
10.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202411
OMVGX24
43,0086EUR15.04.2024
18:48
11.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202412
OMVGZ24
43,1615EUR15.04.2024
18:48
12.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202501
OMVGF25
43,2831EUR15.04.2024
18:48
1.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202502
OMVGG25
43,4131EUR15.04.2024
18:48
2.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202503
OMVGH25
43,5129EUR15.04.2024
18:48
3.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202504
OMVGJ25
43,6056EUR15.04.2024
18:48
4.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202512
OMVGZ25
42,2079EUR15.04.2024
18:48
12.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/202612
OMVGZ26
41,0931EUR15.04.2024
18:48
12.2026EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/C1
OMVGC1
44,4596EUR15.04.2024
18:48
4.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/C10
OMVGC10
43,2831EUR15.04.2024
18:48
1.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/C11
OMVGC11
43,4131EUR15.04.2024
18:48
2.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/C12
OMVGC12
43,5129EUR15.04.2024
18:48
3.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVG) - EUX/C13
OMVGC13
43,6056EUR15.04.2024
18:48
4.2025EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.