Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 6
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202406
DAIPM24
65,9142EUR23.05.2024
18:40
6.2024EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202407
DAIPN24
66,1084EUR23.05.2024
18:40
7.2024EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202408
DAIPQ24
66,3031EUR23.05.2024
18:40
8.2024EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202409
DAIPU24
66,5459EUR23.05.2024
18:40
9.2024EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202410
DAIPV24
66,7392EUR23.05.2024
18:40
10.2024EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202411
DAIPX24
66,932EUR23.05.2024
18:40
11.2024EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202412
DAIPZ24
67,1673EUR23.05.2024
18:40
12.2024EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202501
DAIPF25
67,3515EUR23.05.2024
18:40
1.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202502
DAIPG25
67,5786EUR23.05.2024
18:40
2.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202503
DAIPH25
67,7533EUR23.05.2024
18:40
3.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202504
DAIPJ25
67,9175EUR23.05.2024
18:40
4.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202505
DAIPK25
64,0393EUR23.05.2024
18:40
5.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202506
DAIPM25
64,2369EUR23.05.2024
18:40
6.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202512
DAIPZ25
65,23EUR23.05.2024
18:40
12.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/202612
DAIPZ26
63,2224EUR23.05.2024
18:40
12.2026EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/C1
DAIPC1
68,1098EUR06.05.2024
18:29
6.2024EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/C10
DAIPC10
70,0707EUR06.05.2024
18:29
3.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/C11
DAIPC11
70,2399EUR06.05.2024
18:29
4.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/C12
DAIPC12
70,3984EUR06.05.2024
18:29
5.2025EUX
DAIMLER AG FUTURE (DAIP) - EUX/C13
DAIPC13
66,4185EUR06.05.2024
18:29
6.2025EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.