Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 3
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202310
OMVFV23
45,3437EUR27.09.2023
18:57
10.2023EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202311
OMVFX23
45,4828EUR27.09.2023
18:57
11.2023EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202312
OMVFZ23
45,6268EUR27.09.2023
18:57
12.2023EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202401
OMVFF24
45,813EUR27.09.2023
18:57
1.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202402
OMVFG24
45,966EUR27.09.2023
18:57
2.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202403
OMVFH24
46,1229EUR27.09.2023
18:57
3.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202404
OMVFJ24
46,3142EUR27.09.2023
18:57
4.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202405
OMVFK24
46,4634EUR27.09.2023
18:57
5.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202406
OMVFM24
44,3477EUR27.09.2023
18:57
6.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202412
OMVFZ24
45,1948EUR27.09.2023
18:57
12.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/202512
OMVFZ25
44,4792EUR27.09.2023
18:57
12.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/C1
OMVFC1
45,3437EUR27.09.2023
18:57
10.2023EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/C10
OMVFC10
45,1948EUR27.09.2023
18:57
12.2024EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/C11
OMVFC11
45,3029EUR19.09.2023
18:49
12.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/C12
OMVFC12
44,4792EUR27.09.2023
18:57
12.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/C13
OMVFC13
44,4669EUR15.09.2023
18:57
12.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/C14
OMVFC14
43,997EUR13.09.2023
18:39
12.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/C15
OMVFC15
44,2078EUR25.09.2023
18:57
12.2025EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/C2
OMVFC2
45,4828EUR27.09.2023
18:57
11.2023EUX
OMV AG FUTURE (OMVF) - EUX/C3
OMVFC3
45,6268EUR27.09.2023
18:57
12.2023EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.