Zajímá mne:

Produkty

Výsledky hledání


Strana 1 z 2
<<
<
>
>>
Název produktu  
Symbol
Závěrečná cenaMěnaDatum  
Čas
Splatnost  Burza  
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202407
PCLFN24
3.976,7039USD21.06.2024
19:17
7.2024EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202408
PCLFQ24
3.985,3659USD21.06.2024
19:17
8.2024EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202409
PCLFU24
4.007,1158USD21.06.2024
19:17
9.2024EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202410
PCLFV24
4.024,2067USD21.06.2024
19:17
10.2024EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202411
PCLFX24
4.032,398USD21.06.2024
19:17
11.2024EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202412
PCLFZ24
4.053,3735USD21.06.2024
19:17
12.2024EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202501
PCLFF25
4.069,6859USD21.06.2024
19:17
1.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202502
PCLFG25
4.089,6177USD21.06.2024
19:17
2.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202503
PCLFH25
4.096,5301USD21.06.2024
19:17
3.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202504
PCLFJ25
4.111,5175USD21.06.2024
19:17
4.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202505
PCLFK25
4.118,6701USD21.06.2024
19:17
5.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202506
PCLFM25
4.137,5059USD21.06.2024
19:17
6.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202512
PCLFZ25
4.213,4886USD21.06.2024
19:17
12.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/202612
PCLFZ26
4.354,3299USD21.06.2024
19:17
12.2026EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/C1
PCLFC1
3.982,59USD21.06.2024
19:14
7.2024EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/C10
PCLFC10
4.096,5301USD21.06.2024
19:17
4.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/C11
PCLFC11
4.111,5175USD21.06.2024
19:17
5.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/C12
PCLFC12
4.118,6701USD21.06.2024
19:17
6.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/C13
PCLFC13
4.137,5059USD21.06.2024
19:17
12.2025EUX
BOOKING HOLDINGS INC. FUTURE (PCLF) - EUX/C14
PCLFC14
4.213,4886USD21.06.2024
19:17
12.2026EUXOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.