Zajímá mne:

Produkty

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v Srbsku

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v SrbskuCo se týče obchodování na kapitálových trzích, Erste Bank Serbia se zaměřuje na produkty v oblasti deviz a finančních trhů a řešení zajištění rizik v souvislosti s devizovými kurzy a úrokovými sazbami (hedging).


Erste Group v Srbsku

Erste Bank a.d. Novi Sad je banka zaměřená na retailové služby, místní komunity a služby SME v rámci celého Srbska. Banka má v současné době 0,45 milionu klientů a síť 91 retailových poboček a 4 centra korporátních služeb. Erste Bank a.d. Novi Sad nabízí širokou škálu finančních produktů. Erste Bank a.d. Novi Sad byla uznána jako systémově důležitá banka a dosahuje rekordních obchodních výsledků již několik po sobě následujících let. Tržní podíl banky podle hodnoty aktiv je v současnosti 5,9% a od vstupu na trh se tak téměř zpětinásobil. Sama banka se stala dlouhodobým partnerem rostoucí srbské střední třídy.

Obchodování na kapitálových trzích v Srbsku

V podnikání na kapitálových trzích se Erste Bank a.d. Novi Sad zaměřuje především na devizové produkty a produkty peněžního trhu. Erste Bank a.d. Novi Sad poskytuje komplexní služby korporátním a institucionálním klientům na „jednom kontaktním místě“: devizový trh, peněžní trh, hedging, makléřství, úschova, konzultace a poradenství. Jako proklientsky orientovaná banka Erste Bank a.d. Novi Sad se zaměřuje na individuální potřeby každého klienta. Tým kapitálových trhů se skládá z 18 zaměstnanců se silným zaměřením klientský business. Naše znalosti, zkušenosti a přísný kodex chování jsou všeobecně uznávány na místním i mezinárodním trhu.

Informace o trhu v Srbsku

Očekává se, že srbská ekonomika poroste letos tempem 3,2 % a příští rok tempem 3,5 %, přičemž tempo růstu se bude stabilizovat mezi 3,3 % a 3,5 %. Země zažila v posledních pěti letech značné makroekonomické oživení. Srbská vláda se snaží dále zlepšovat obchodní podmínky tím, že se zapojuje do strategických projektů, jako je hospodářská a investiční agenda na období 2019–2024, zavádí strukturální reformy, snižuje nezaměstnanost na jednociferné procento, snižuje daňové zatížení platů, zavádí daňové pobídky , pokračující reforma správy daní a hlavně velké kapitálové investice. Vyšší úvěrový potenciál se zvyšuje příznivým makroekonomickým prostředím. Jednání v EU byla v posledním období posílena, což potvrdilo závazek vůči členství v EU v polovině období.

Mario Grizelj

Head of Financial Markets Division
Erste Bank a.d. Novi Sad
Milutina Milankovića 3/A
11070 Beograd (Novi Beograd)
Tel.: +381 (0) 112090184
mario.grizelj@erstebank.rs
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.