Zajímá mne:

Produkty

Naše působení v oblasti kapitálových trhů na Slovensku

Naše působení v oblasti kapitálových trhů na SlovenskuSlovenská sporiteľňa, člen Erste Group, je největší domácí retailová banka na Slovensku. Klienti v oblasti kapitálových trhů mohou vytěžit z její velmi dobré znalosti lokálního trhu i mezinárodních trhů a dlouhodobých zkušeností s obchodováním na kapitálových trzích.


Erste Group na Slovensku

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) je největší domácí retailovou bankou na Slovensku. V roce 2001 Erste Group získala podíl ve výši 87 % a v roce 2005 stala se výhradním vlastníkem SLSP. V roce 2008 SLSP dosáhla tržního podílu ve výši téměř 25 % v oblasti retailových úvěrů a asi 30 % v oblasti retailových vkladů. Banka poskytuje služby více než 2,6 milionům privátních klientů prostřednictvím 272 poboček po celém Slovensku. V sektoru korporátních klientů se banka specializuje na klienty SME.

Obchodování na kapitálových trzích na Slovensku

SLSP nabízí všechny standardní produkty a produkty šité na míru se zaměřením na devizy, kapitálový a finanční trh. Je významným účastníkem všech trhů, včetně FX, finančního trhu, komoditních, kapitálových a úvěrových derivátů. V oblasti obchodování na kapitálových trzích uplatňuje strategii orientovanou na klienta, která se řídí specifickými potřebami každého jednotlivého klienta. SLSP patří mezi několik málo bank na Slovensku, její historie se začala psát na počátku 60. let. Proto mohou institucionální a korporátní klienti vytěžit z její velmi dobré znalosti lokálního trhu i mezinárodních trhů a dlouhodobých zkušeností s obchodováním na kapitálových trzích.

Informace o trhu na Slovensku

Slovensko má jednu z nejotevřenějších ekonomik v EU, s velmi výhodnou cenou práce a zajímavým daňovým režimem. S výjimkou roku 2009 Slovenská ekonomika během posledních pár let dosahovala nejrychlejšího růstu v regionu a zažívala silný příliv FDI (foreign direct investments - přímé zahraniční investice), zejména do automobilního sektoru a do sektoru elektroniky. Díky připojení k eurozóně v lednu 2009 se v poslední době trh s fixním příjmem stal méně volatilní ve srovnání s trhy v sousedních zemích.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.