Zajímá mne:

Produkty

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v Rumunsku

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v RumunskuBanca Comerciala Romana, člen Erste Group, je přední skupina poskytující finanční služby v Rumunsku. Naši klienti v oblasti kapitálových trhů mohou vytěžit z její silné pozice na rumunském trhu, široké znalosti kapitálových trhů a výrazné orientace na klienta.


Erste Group v Rumunsku

V roce 2005/06 získána bankou Erste Bank. Kromě bankovnictví je BCR rovněž jedničkou v oblasti leasingu a správy aktiv. BCR má rovněž velmi dobrou pozici na rozvíjejícím se pojišťovacím a makléřském trhu. V roce 2007 rovněž došlo k vytvoření pobočky penzijního fondu, se stavební spořitelnou, která byla otevřena na počátku roku 2008. Banka má 4 miliony retailových a korporátních klientů a provozuje rychle rostoucí síť 607 poboček.

Obchodování na kapitálových trzích v Rumunsku

BCR nabízí retailovým, institucionálním a firemním klientům všechny finanční produkty a služby. BCR jako přední banka na trhu nabízí institucionálním a korporátním klientům široký sortiment produktů treasury, od deviz, finančního trhu až po fixní příjem a akcie. Zvláštní pozornost je věnována zajištění devizových kurzů a úrokových sazeb. Jako banka, která se orientuje na klienta, BCR věnuje pozornost potřebám každého individuálního klienta. Naši klienti mohou vytěžit ze silné pozice banky BCR na rumunském trhu, mohou využít její širokou znalost kapitálových trhů a výraznou orientaci na klienta.

Informace o trhu v Rumunsku

Světová hospodářská a finanční krize byla pro Rumunsko příležitostí k nápravě některých makroekonomických nerovnováh. Schodek běžného účtu se v roce 2009 výrazně upravil na 4% hrubého domácího produktu z více než 13% v roce 2007, krátkodobý soukromý zahraniční dluh se dostal pod kontrolu, produktivita práce se zlepšila ve zpracovatelském průmyslu, zatímco reálné mzdy zpomalily. Rumunsko souběžně zahájilo ambiciózní proces konsolidace veřejných financí v rámci stand-by dohody s IMF a EU. Reformy veřejných mezd a důchodových systémů, schválení zákona o fiskální odpovědnosti a reforma trhu práce povedou v příštích letech k silné a zdravé růstové trajektorii Rumunska.

Valentin Popovici

Head of Group Markets BCR
BCR Romania
15th Victoriei Avenue, 3rd District
Bucharest
Tel: +4037 351 65 28
valentin.popovici@bcr.ro
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.